Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB signerar internationellt klimatinitiativ

2015 har beskrivits som ett ödesår för klimatet. I december hålls FN:s klimatmöte i Paris och förväntningarna är stora kring att världens länder då ska enas om ett nytt bindande klimatavtal med målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius. 

Flera internationella initiativ pågår samtidigt för att driva på klimatfrågan, också kopplade till näringsliv och finansiella institutioner. Ett av dem är Montreal Carbon Pledge, där fondbolag förbinder sig att mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. SEB:s svenska fondbolag signerade Montreal Carbon Pledge i början av augusti.

– Det är viktigt för oss som investerare att bidra till en mer hållbar värld, och genom att mäta och redovisa koldioxidutsläppen i våra fondinnehav kan vi bidra positivt, säger Peter Branner, chef för Investment Management på SEB.

SEB redovisar redan idag klimatavtrycket för SEB Etisk Sverigefond och Ethos aktiefond.

– Målsättningen är att steg för steg öka antalet fonder som vi redovisar klimatpåverkan för och därmed också underlätta för den klimatintresserade spararen, säger Peter Branner.

SEB arbetar på olika sätt för att minska miljöpåverkan, både genom att ta ansvar för sitt eget avtryck och genom påverkan vid finansieringar och investeringar. Läs mer om hur SEB arbetar och klimatmötet i Paris under länkar härintill.