Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB rankas som den tolfte starkaste banken i världen

SEB rankas som den tolfte starkaste banken i världen i en sammanställning gjord av tidningen Bloomberg Markets. Hongkongbaserade Hang Seng Bank rankas som nummer ett.

Rankningen bygger på en genomgång av alla banker i världen med tillgångar över 100 miljarder dollar. Deras finansiella styrka bedöms genom en sammanvägning av fem faktorer: primärkapitalet i relation till riskvägda tillgångar, andelen oreglerade fordringar, reserveringsgrad, inlåningens storlek i förhållande till den totala upplåningen samt ett effektivitetsmått baserat på relationen mellan kostnader och intäkter. De siffror som har bedömts gäller helåret 2014.