Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB med vid utgivning av manifest om grön ekonomi

Inom ramen för Förenta Nationernas miljöprogram (UNEP) har SEB tillsammans med nio andra banker runt om i världen tagit fram Positive Impact Manifesto. I manifestet vill de tio bankerna ta fram ett tillvägagångssätt där de har verklig påverkan och som erbjuder en vision om banksektorns centrala roll i att uppnå en hållbar utveckling.

De närmaste två åren ska de tio bankerna tillsammans med andra banker, kunder och övriga intressenter leverera en uppsättning principer – Positive Impact Principles – som vägleder finansiella företag när de verkar för en positiv inverkan på ekonomin, samhället och miljön.

Gruppen med banker vill också etablera en inkubator – Positive Impact Incubator – för att prova nya affärsmodeller och finansieringslösningar. Syftet är att hjälpa banker och deras företagskunder hitta fungerande lösningar för att finansiera projekt som ger en positiv påverkan på miljön. De tio bankerna tror också att ett antal pilotprojekt ska bidra till att etablera en marknadsplats där behov, lösningar och finansiering kan matchas effektivt.

– Vi i SEB har varit pionjärer med konceptet gröna obligationer som ger institutionella investerare tillgång till klimatrelaterade investeringsmöjligheter. Vi vill använda våra erfarenheter för att utveckla ytterligare lösningar som har positiv påverkan på klimatet, säger SEB:s miljöchef Jonas Solehav.

De banker som för närvarande ingår i gruppen är: BMCE Bank (Marocko), ING (Nederländerna) Nedbank (Sydafrika), Piraeus Bank (Grekland), Société Générale (Frankrike), SEB, Standard Bank (Sydafrika), Triodos Bank (Nederländerna) Westpac (Australien) and Yes Bank (India).