Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB höjer återbäringsräntan i traditionell försäkring

Återbäringsräntan i traditionell försäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (fd Nya Liv) höjs den 1 februari 2015. För samtliga delbestånd höjs räntan från 5 till 7 procent före skatt och avdragavgifter. För kunderna innebär det att försäkringskapitalet växer i något högre takt.

– Trots betydande utmaningar och stora svängningar på många finansiella marknader så har avkastningen i våra portföljer fortsatt att utvecklas mycket positivt, säger Peter Dahlgren, chef Pension & Försäkring inom SEB. Detta beror i stor utsträckning på att vi fortsatt har kunnat dra nytta av såväl uppgångar på många av världens börser som av fallande obligationsräntor. Portföljens betydande exponering mot alternativa tillgångar såsom Private Equity har också bidragit tydligt till den höga avkastningen.

Kovå-graden, det vill säga relationen mellan beståndens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde, var den 30 november 2014 115 procent för tjänstepension och 117 procent för övrig livförsäkring. Avkastningen för de första 11 månaderna förra året var 13,5 procent för tjänstepension och 14,5 procent för övrig livförsäkring.