Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB ansluter sig till globalt upprop för klimatet

SEB går idag ut, tillsammans med 400 företag, 120 investerare, 150 städer och regioner över hela världen, och lovar att bidra till genomförandet av det nya globala klimatavtalet och påskynda de stora förändringar som krävs för att möta klimatutmaningen. Tillsammans representerar aktörerna 150 miljoner människor och cirka 93 000 miljarder kronor.

Förra veckan vid klimatmötet COP 21 i Paris, enades världens regeringar i åtgärder mot klimatförändringar genom att anta världens första universella klimatavtal. Detta avtal ska driva på förändringar för att hålla jordens temperaturökning väl under två grader Celsius, och öppna dörren till en stabil, hållbar framtid.

Uppropet som SEB skrivit på, Paris Pledge for Action, samlas i ett gemensamt uttalande:

"Vi välkomnar antagandet av den nya globala klimatöverenskommelsen vid COP 21 i Paris. Det är viktigt steg på vägen för att lösa klimatförändringen. Vi lovar vårt stöd för att säkerställa att den ambitionsnivå som fastställts i avtalet uppfylls eller överskrids."

SEB:s hållbarhetschef Cecilia Widebäck West välkomnar uppropet:

Som bank har SEB en självklar roll i arbetet och uppropet sänder en tydlig signal om att många olika aktörer nu är redo att tillsammans med regeringarna finna lösningar för att genomföra ambitionerna i avtalet. Det är också en möjlighet att begränsa den globala temperaturökningen till mindre än två grader Celsius och höja ambitionen redan innan avtalet träder i kraft år 2020.

Initiativet till Paris Pledge for Action har tagits av det franska ordförandeskapet vid klimatmötet COP21 och förvaltas av Institute for Sustainability Leadership, vid universitetet i Cambridge.