Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Risker finns med Riksbankens agerande

Riksbanken meddelade på onsdagen att den håller reporäntan oförändrad på -0,35 procent men att det blir ytterligare köp av statsobligationer för 65 miljarder kronor, så att köpen uppgår till totalt 200 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2016.

Riksbanken skriver i ett pressmeddelande att den svenska konjunkturen stärks och att det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Men det råder fortsatt osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen och centralbanker i omvärlden väntas föra en expansiv penningpolitik under en ännu längre tid. Riksbanken bedömer nu också att inflationen blir lite lägre 2016 och 2017 jämfört med tidigare prognos.

– Det är uppenbart att pressen från andra centralbanker spelar en stor del i Riksbankens beslut. Den amerikanska centralbanken dröjer med höjning av räntan och den europeiska centralbanken (ECB) har signalerat planer på ytterligare lättnader. För att undvika att kronan i en sådan miljö stärks så mycket att inflationsuppgången hotas väljer därför Riksbanken att gå vidare med lättnader, säger SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

Håkan Frisén noterar att Riksbanken är tydliga med att det finns inhemska risker med beslutet.

– Budskapet till regering och riksdag är ännu vassare än tidigare när det gäller behovet av skatteförändringar för att dämpa hushållens upplåning och kyla av bostadsmarknaden. Därtill trycker Riksbanken på behovet av att säkerställa att Finansinspektionen också får mandat och verktyg att agera inom makrotillsynen.

I pressmeddelandet skriver Riksbanken att en första höjning av reporäntan skjuts ungefär ett halvår fram i tiden jämfört med tidigare bedömning.

– Det är nog ännu för tidigt att säga att Riksbanken är färdiga med sina stimulanser trots de risker som finns, eftersom omvärldens penningpolitik kan fortsätta mjukas upp. Vi tror därför att ytterligare en mindre sänkning till -0,45 procent kan komma vid beslutsmötet i december. Det vore bland annat en signal till arbetsmarknadens parter om att man är beredd att slåss för inflationsmålet, säger Håkan Frisén.

Han medger att det är osäkert om Riksbanken väljer att sänka eller inte. Inflationen är tydligt på väg upp och Riksbanken har justerat ned sin prognos på ett sätt som gör att de troligen slipper att överraskas på nedsidan.

– Det är också möjligt att man är lite väl försiktig i sin tillväxtprognos och inte riktigt tagit hänsyn till signalerna från regeringen om att de är beredda till ökad upplåning för att möta kostnadstrycket från migrationen.