Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

”Privata sektorn har nyckelroll för hållbar utveckling”

– Den privata sektorn har en nyckelroll för att FN:s globala mål för hållbarhet ska uppnås. För att vara fortsatt framgångsrika måste företag ta in hållbarhet som en integrerad del i kärnverksamhet och affärsmodeller. Det skriver 21 företagsledare, däribland SEB:s koncernchef Annika Falkengren i ett debattinlägg i Dagens Industri på onsdagen.

Debattinlägget är framtaget av Swedish Leadership for Sustainable Development. Det är ett nätverk av 21 företag, tre expertorganisationer och en utvecklingsmyndighet, som bildades 2013. Bland de deltagande företagen finns industribolag som Ericsson, Boliden och Sandvik, konsumentföretag som H&M, Ikea och Ica-gruppen. SEB ingår som enda bank i nätverket.

Nätverket koordineras av den statliga biståndsmyndigheten Sida och är en plattform för att stärka näringslivets roll i att bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Nätverket står sedan tidigare bakom FN-initiativet Global Compact, som har samma inriktning.

För två veckor sedan antog FN 17 nya globala mål för hållbar utveckling och debattinlägget är en uppföljning på detta. I artikeln åtar sig medlemmarna i nätverket att bidra till att målen uppfylls bland annat genom att ”systematiskt minimera negativ påverkan på miljön i våra investeringar och verksamheter”, ”bidra till produktiv sysselsättning”, samt ”arbeta mot korruption och oetiskt affärsuppträdande.

Undertecknarna uppmanar också företagsledare i Sverige och i världen att göra dem sällskap i realiseringen av de nya målen genom att ”göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller”.