Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Positiva utsikter för uppgradering av SEB:s kreditbetyg

Ratinginstitutet Moody’s ser positiva utsikter för att före sommaren höja SEB:s långsiktiga kreditbetyg med ett steg till Aa3. Det framgick när Moodys på onsdagen presenterade resultatet av sin globala rating, baserad på en ny metod.

Det är ytterligare en bekräftelse på att marknaden sätter allt starkare tilltro till vår förmåga att skapa långsiktig stabilitet och växa vår kundbas samtidigt som vi förbättrar lönsamheten”, säger ekonomi- och finansdirektör Jan Erik Back.

Moodys översyn, som omfattar 1 021 banker, är föranledd dels av en ny ratingmetod, dels av att ratinginstitutet har velat utvärdera effekterna av EU:s nya direktiv för krishantering av banker. Detta eftersom det nya direktivet innebär att den implicita statsgaranti, som Moody’s tillskrivit banker, nu trappas ned avsevärt.

På onsdagen presenterades resultatet och för SEB:s del skriver ratinginstitutet att det långsiktiga kreditbetyget är under översyn för uppgradering. Det innebär att om inget oförutsett inträffar kommer SEB före halvårsskiftet att uppgraderas ett steg till Aa3. Det är ett resultat av en sammanvägning av SEB:s förstärkning av kreditbetyget på egna meriter och Moody’s förändrade ratingmetodik som uppväger nedtrappningen av den implicita statsgarantin.  

I ett internationellt perspektiv har svenska banker sedan tidigare några av världens högsta kreditbetyg och så fortsätter vara fallet

– Det ser alltså ut som att Moodys kommer att landa i en bedömning där SEB på egna meriter förstärker kreditbetyget vilket ökar förutsättningarna för en bred och kostnadseffektiv upplåning från marknaden. Vi har målmedvetet arbetat mot ett höjt kreditbetyg under lång tid. Det avspeglar stabiliteten i vår affärsmodell och vår ambition att skapa långsiktigt värde på basen av starka kundrelationer, säger Jan Erik Back.