Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Plånboksnyheter för hushållen 2015

2015 blir ett år då den nuvarande regeringen får leva med Alliansens budget efter det att riksdagen beslutat att anta Alliansens budgetförslag.

Inkomstskatteförändringar

Höjt grundavdrag och normal uppräkning av skiktgränserna

Grundavdragen räknas om som vanligt med förändringen av konsumentpriserna. Det innebär att det lägsta grundavdraget höjs till 18 900 kronor 2015 jämfört med 18 800 kronor 2014 och det högsta grundavdraget blir 34 300 kronor istället för 34 200 kronor. På inkomster över 350 660 kronor blir grundavdraget 13 100 kronor, samma nivå som förra året.

Den statliga inkomstskatten sänks genom den normala uppräkningen av skiktgränserna med förändring av KPI (konsumentprisindex) + 2 procentenheter.

Ny undre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt (20 %) går vid 430 200 kronor, jämfört med 420 800 kronor 2014. Det innebär att statlig skatt tas ut först vid en månadslön på cirka 36 900 kronor. Pensionärer kan tjäna lite mer innan statlig skatt tas ut. Det sker först vid en månadsinkomst på cirka 36 900 kronor 

Ny övre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt ”värnskatt ”(ytterligare 5 %) går vid 616 100 kronor, jämfört med 602 600 kronor 2014. Det innebär att värnskatten tas ut först vid en månadslön på cirka 52 400 kronor. För pensionärer motsvarar det en månadsinkomst på cirka 54 000 kronor.

Oförändrat jobbskatteavdrag

Reglerna om jobbskatteavdrag för personer med arbetsinkomster och inkomster av näringsverksamhet ändras inte vilket innebär att även jobbskatteavdraget för pensionärer blir oförändrade.

Inget höjt grundavdrag för pensionärer utan normal uppräkning av grundavdraget

2015 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 0,9 procent på grund av det så kallade balansindexet i pensionssystemet. Det motsvarar cirka 100 kronor före skatt.

Garantipensionen höjs med 0,2 procent till följd av förändringen av prisbasbeloppet.

Övriga skatteförändringar

Avdragsrätten för privatpensionssparande sänks från 12 000 kronor till 1 800 kronor per år.

Avdragsrätten för pensionssparande i pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS) avtrappas 2015 för att sedan försvinna 2016. Det fasta beloppet sänks från idag 12 000 kronor till 1 800 kronor per år 2015 för att slopas helt 2016.

För anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer det fortsättningsvis vara möjligt att göra större avdrag (35 procent upp till en inkomst idag på 444 000 kronor) förutom nedtrappat/slopat fast belopp. Regeringen avser att under 2015 återkomma med förslag på slopad avdragsrätt till riksdagen.

Skatten på cigaretter och andra rökverk höjs med 6 procent och skatten på snus med 12 procent.

Skatten på öl och vin höjs med 9 procent och på sprit med 1 procent.

Studenter

Det totala studiemedelsbeloppet höjs men bidragsandelen blir oförändrad. Studiemedlen höjs sammanlagt med 236 kronor i veckan, eller med 944 kronor vid fyra veckors heltidsstudier. Höjningen inkluderar både den normala höjningen på grund av förändringen av prisbasbeloppet och den beslutade extrahöjningen av lånedelen. Det betyder att studerande som lånar får 9 948 kronor i studiemedel för fyra veckors studier på heltid.

Expeditionsavgiften höjs

Alla som betalar av på sina studieskulder betalar en expeditionsavgift till CSN. Den höjs från 120 till 150 kronor om året.

Påminnelseavgifterna höjs

Personer som inte betalar sina årsbelopp i tid betalar en påminnelseavgift till CSN.

Påminnelseavgiften höjs från 200 kronor till 450 kronor från och med den 1 januari 2015.

Tabeller med aktuella belopp finns i den bifogade rapporten.