Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Önskelista inför 2016 – fler enkla jobb

Utbildningssystemet klarar inte att höja kompetensen tillräckligt för alla nyanlända. Vi behöver därför acceptera sänkta lägstalöner för att fler ska komma i arbete och integrationen fungera. Det menar SEB:s chefstrateg Johan Javeus i Veckans tanke.

De senaste månaderna har det mesta handlat om flyktingkrisen och hur Sverige ska kunna hantera alla nyanlända. Sverige tar sedan länge emot fler flyktingar per invånare än något annat land i Europa. Det skapar stora påfrestningar på en mängd olika områden i samhället och alla är överens om att ska vi ha en chans att klara asylinvandringen på ett tillfredställande sätt är A och O att få så många flyktingar som möjligt i jobb. Det är dock lättare sagt än gjort eftersom den stora majoriteten har mycket bristfällig utbildning vilket gör att det inledningsvis bara kan bli fråga om enkla arbeten. Problemet är att vi Sverige har relativt få sådana okvalificerade jobb vilket också syns tydligt i en internationell jämförelse.

Utbildning/integration sker bäst på jobbet

Istället för att satsa på fler enkla jobb har den svenska modellen länge varit att genom utbildningsinsatser försöka höja kompetensen på arbetskraften så att alla ska kunna ha mer avancerade arbeten. Tyvärr har den modellen mycket små möjligheter att fungera i nuvarande ansträngda läge. Vårt utbildningssystem har helt enkelt inte en chans att inom rimlig tid klara att höja kompetensen hos alla flyktingar till ”normal” svensk nivå. Det enda ”utbildningsväsende” som har en chans att klara den uppgiften är företagen. Alla som någon gång har haft ett jobb vet att den första tiden består av utbildning för lära sig yrket. Som en bonus av att ha en arbetsplats med kollegor att gå till så lär sig flyktingar också svenska och blir integrerade i samhället. Att inte ha ett jobb leder, förutom till försörjningsproblem, också till utanförskap, psykisk ohälsa och risk för radikalisering. Men hur ska man skapa alla nya jobb som behövs?

Lägre lägstalöner ger fler enkla jobb

För en arbetsgivare är matematiken enkel. Ingen arbetsgivare är villig att betala mer i lön än värdet av vad den anställde kan producera. Därför är det ett problem att Sverige har de högsta lägstalönerna i världen.

Man behöver inte vara ”Einstein” för att förstå att ekvationen att ha: 1) EU:s största inflöde av outbildad arbetskraft, 2) få enkla jobb att erbjuda och 3) högst lägstalöner av alla länder, inte kommer att gå ihop.

Vi kommer behöva acceptera sänkta lägstalöner för att få så många nyanlända som möjligt i arbete. Erfarenheterna från riktade insatser som instegs- och nystartsjobb (där staten ger lönesubventioner för vissa grupper) är dåliga. Det som behövs är generella regler, som omfattar alla på arbetsmarknaden, både i form av förenklade anställningsregler och mer flexibel lönesättning. Politiskt är det naturligtvis mycket jobbigt att acceptera både för facket och nuvarande S-ledda regering. Alternativet är dock ännu värre – långvarig massarbetslöshet för en stor och snabbt växande grupp människor i vårt land. Att ha ett jobb med låg lön är trots allt betydligt bättre än att vara arbetslös.