Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ökat betyg i hållbarhetsgranskning

Bankerna får bättre hållbarhetsbetyg, men når ännu inte upp till den nivå som organisationen Fair Finance Guide definierar som godkänt. SEB kommer även i år på första plats och betyget förbättras med sex procentenheter.

– Det är roligt att se att vårt strukturerade arbete får genomslag i den här undersökningen. Vi arbetar stenhårt för att flytta fram positionerna ytterligare när det gäller bland annat klimatfrågan, kommentar hållbarhetschef Cecilia Widebäck West.

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ, som startade i Nederländerna och som i fjol introducerades även i Sverige. Bakom undersökningen står Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Fair Trade Center, Naturskyddsföreningen samt biståndsorganisationen Diakonia.

Granskningen omfattar hur väl bankerna följer internationella konventioner, normer och standarder för hållbarhet och socialt ansvar. Studien bygger på en genomgång av de sju största bankernas offentliga policydokument.

SEB kommer på första plats med en policyuppfyllnad på 49 procent enligt organisationens definitioner. Betyget har stärkts med sex procentenheter jämfört med den förra undersökningen.

De områden där SEB särskiljer sig positivt gentemot de andra bankerna är framförallt när det gäller vapen, men även när det gäller mänskliga rättigheter, mat, skog, gruvnäring, olja och gas, kraftindustri samt natur. Däremot rankas SEB lägre än flera banker när det gäller området skatter och korruption.

Fair Finance hävdar också att det finns brister i hur SEB lever upp till sina policyer och hänvisar bland annat till en tidigare investering i ett företag som exporterar vapen till Saudiarabien, samt att SEB inte är tillräckligt aktiv i sina ägardialoger med företag som kränker mänskliga rättigheter.

– Vi kommer att titta noggrannare på dessa punkter. Självklart tar vi till oss av kritiken och ska se över hur vi kan arbeta ännu bättre, säger Cecilia Widebäck West.