Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nya hållbarhetsgranskningar, ”Vi är på rätt väg”

”Hur schysst är din bank?” Det är rubriken på ett nytt initiativ för att granska hur hållbart de svenska bankerna arbetar. SEB kommer på första plats, men ingen av bankerna når upp till den nivå som organisationen Fair Finance Guide definierar som godkänt. Samtidigt har SEB nu kommit med i två prestigefyllda internationella hållbarhetsrankningar.

– De här studierna bekräftar att vi gör mycket och är på rätt väg, även om det finns mycket kvar att göra, säger hållbarhetschef Cecilia Widebäck West.

Fair Finance guide är ett internationellt initiativ, som startade i Nederländerna för fem år sedan och som nu introduceras i ytterligare fem länder, däribland Sverige. Bakom undersökningen, som har fått stort genomslag i medierna, står Sveriges konsumenter, Amnesty International, Fair Trade Center, Naturskyddsföreningen samt biståndsorganisationen Diakonia.

Granskningen omfattar hur väl banken följer internationella konventioner, normer och standarder för hållbarhet och socialt ansvar. Studien bygger på en genomgång av de sju största bankernas offentliga policydokument.

SEB kommer på första plats med 43 procent policyuppfyllnad enligt organisationens definitioner. Därefter följer de andra i fallande skala.

Cecilia Widebäck West deltog på onsdagen i ett seminarium där studien presenterades.

– Att arbeta med etik och andra hållbarhetsfrågor är en självklarhet för oss. Vi arbetar på ett strukturerat sätt med att integrera hållbarhet i affären och att bli ännu mer transparant. Det arbetet fortsätter med oförminskad kraft.

Internationella rankingar

I dagarna kom SEB med i The Sustainability Yearbook 2015, en global sammanställning av de mest hållbara företagen inom olika branscher, som ges ut av investeringsspecialisten RobecoSAM. Årsboken har getts ut sedan 2004 och bygger på en omfattande utvärdering av företagens hållbarhetsarbete. Tio svenska företag finns med i årsboken, varav två banker, SEB och Swedbank. Bland nordiska banker finns även Danske Bank och DNB med på listan.

SEB har också som ett av fyra svenska företag – och den enda banken, kommit med i Global 100 – en sammanställning av de mest hållbara företagen i världen. Studien presenteras på torsdagen vid det ekonomiska toppmötet i Davos.