Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny tjänst förenklar företagens likviditetshantering i Kina

Som första bank i Norden kan SEB nu erbjuda företagskunderna möjlighet att frigöra överskottslikviditet i kinesisk valuta och hantera den inom ramen för sin globala cash pool. ”Genom att automatiskt kunna hämta hem pengar, som tidigare varit bundna, kan kunderna effektivisera sin likviditetshantering”, säger Tommy Adriansson, SEB.  

Den kinesiska valutan Renminbi är strikt reglerad och hittills har det varit svårt och kostsamt för utländska företag att ta hem överskottslikviditet från sina kinesiska konton.

Trenden går dock mot ökad avreglering och kinesiska myndigheter har tagit flera steg för att internationalisera valutan. Detta gör det nu möjligt för SEB att erbjuda ”cross border sweeping” från Shanghai. Det innebär att det överskott som finns på kundens konto, automatiskt hämtas hem till företagets internationella moderkonto i exempelvis Norden.

– På det sättet kan den kinesiska valutan konsolideras inom ramen för företagets globala cash pool. Därmed kan kunden effektivisera sin likviditets- och kapitalanvändning och förbättra sina finansiella nyckeltal, säger Tommy Adriansson, som är ansvarig  för avancerade likviditetsprodukter inom SEB.

Fördelen med att konsolidera alla valutor i en gemensam kontostruktur är att överskott och underskott mellan olika valutor balanserar varandra, utan att företaget behöver hantera varje konto och varje valuta för sig.

– Det blir en enklare och mer effektiv hantering och minskar behovet av krediter för att täcka underskott på separata konton.

SEB finns sedan 2005 i Shanghai och kan erbjuda fullskaliga företagstjänster som konton, betalningar och finansiering. Nu breddas erbjudandet ytterligare med den nya tjänsten.

– Det här är ett steg i att ytterligare stärka vårt likviditetserbjudande i Asien. Marknaden förväntar sig ytterligare avregleringar och vi har tekniska lösningar och etablerade processer på plats för att hjälpa kunderna att dra nytta av detta, säger Ida Blom, som har arbetat med att utveckla tjänsten.