Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nu är det dags att deklarera 2014 års inkomster

SEB:s privatekonomer har ställt samman ett dokument med tips inför årets inkomstdeklaration som ska vara inlämnad antingen elektroniskt eller på papper senast 24.00 måndagen den 4 maj. Det gäller både för privatpersoner och för företagare.

 • E-deklarationstjänsten för Inkomstdeklarationen 1 öppnades den 19 mars. Kontrollera noga den förtryckta blanketten, specifikationen över lämnade kontrolluppgifter samt den preliminära skatteberäkningen. Du kan deklarera genom att ringa, sms:a, använda Skatteverkets app eller e-tjänst och givetvis även på pappersblankett. Kom ihåg att om du deklarerar med e-legitimation kan du ändra din deklaration ända fram till sista inlämningsdagen.
 • Den som inte fått sin deklarationsblankett den 15 april bör kontakta Skatteverket om du inte avsagt dig pappersdeklarationen. Du kan även beställa den själv via Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000, direktval 6101 eller via beställningstjänsten.
 • Om du deklarerar via e-tjänst, app, sms eller ringer ska du inte skicka in din pappersblankett.
 • Om alla uppgifter stämmer kan du bara godkänna deklarationen. Det kan du alltså göra genom att ringa  använda e-tjänst eller app, sms:a, eller blankett. Du kan också göra avdrag för resor till och från arbetet. Det gör du via Skatteverkets e-tjänst eller app, men då måste du använda den säkerhetskod som finns på den förtryckta blanketten.
 • Om du deklarerar elektroniskt och vill ändra eller lägga till uppgifter eller lämna bilagor loggar du in med din e-legitimation eller säkerhetskod. Bilagor du kan lämna elektroniskt är K2 Uppskov-bostad, K4 Försäljning – värdepapper m.m., K5 Försäljning småhus, K6 Försäljning- bostadsrätt, K10 Kvalificerade andelar - fåmansföretag, K11 Investeraravdrag, NE och NEA Inkomst av näringsverksamhet – Enskild näringsidkare, N8 Skogsavdrag - substansminskningsavdrag, N3B Andel i handelsbolag, T1, T2. Dessutom kan du deklarera uthyrning av bostad.
 • För att få skatteåterbäringen redan före midsommar måste du deklarera via e tjänst, app, sms eller telefonsamtal senast den 4 maj och även ha anmält bankkonto där dina pengar skall sättas in. Kom ihåg att du måste anmäla ett konto för att du automatiskt skall få din skatteåterbäring om den är under 2 000 kronor.
 • Du kan utse ett deklarationsombud som kan e-deklarera åt dig. Fyll i särskild blankett (SKV 4809, Registrering av deklarationsombud)

Nyheter

 • Ungdomar, födda 1996 eller senare, och som inte är deklarationsskyldiga men ändå betalar skatt får sitt slutskattebeslut redan i april.
 • Investeraravdrag. Har du som privatperson förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan du få göra ett investeraravdrag i inkomst av kapital. Det infördes redan från och med 1 december 2013 för investeringar som gjorts efter den 30 november 2013. Investeringsavdraget görs i inkomst av kapital och är maximalt femtio procent av investeringen dock med högst 650 000 kronor per år.

Tänk även på detta

Schablonintäkter.

Du som har fondandelar (investeringsfonder), investeringssparkonto (ISK) eller bostadsuppskov beskattas för en schablonintäkt i inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget och bostadsuppskovet av Skatteverket. Schablonintäkterna är redan ifyllda på din deklaration vid punkt 7.1 Skattesatsen i inkomst av kapital är 30 procent.

 • Schablonintäkten för fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång. Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2014 var 50 000 kronor. Schablonintäkten blir 200 kronor (0,4 procent på 50 000 kronor) Skatten blir 60 kronor (30 procent på 200 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 2,09 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2014 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir då 2 090 kronor. Skatten blir 627 kronor (30 procent på 2 090 kronor). Det motsvarar 0,627 procent av kapitalunderlaget
 • Schablonintäkten för bostadsuppskovet är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari 2014. Skatten blir 30 procent av schablonintäkten d.v.s. cirka 0,5 procent av uppskovet. Tänk på att årets schablonintäkt inte kommer att påverkas om du gör en återföring i årets deklaration. Först nästa års schablonintäkt påverkas. Exempel; Uppskovsbeloppet är 1 000 000 kronor. Schablonintäkten är 16 700 kronor (1,67 procent på 1 000 000 kronor). Skatten på det beloppet blir 5 010 kronor (30 procent på 16 700 kronor) vilket motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.
 • Sänk skatten med dina aktieförluster. Vinster och förluster på försäljning av värdepapper (aktier, fondandelar m.m.) kan kvittas fullt ut mot varandra. Du kan även utnyttja gamla uppskov från aktiebyten för kvittning. Fyll på dessa på årets K4 i uppskovsbeloppet under avsnitt B. Dessa ”vinster” kan utnyttjas utan att du säljer aktien. Om dina förluster från värdepappersaffärer överstiger vinsterna är förlusterna bara värda 70 procent.
 • Uthyrning av privatbostad. Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad är 40 000 kronor. Utöver detta har du möjlighet att göra avdrag för en del av dina kostnader för bostaden. För småhus och ägarlägenheter är avdraget 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att om du exempelvis hyrde ut ditt fritidshus under sommaren 2014 för 50 000 kronor blir den skattefri. Du får göra det generella avdraget på 40 000 kronor samt 20 procent av hyresinkomsten på 50 000 kronor (10 000 kronor). Det skattepliktiga överskottet bli då 0 kronor (50 000 – 40 000 – 10 000= 0).
 • Dela på ränteavdragen. Om båda makarna i en familj är gemensamt betalningsansvariga för lån så kan man fördela räntebetalningen sig emellan för att på så sätt få maximal skattereduktion för underskott i kapital (30 % för underskott upp till 100 000 kr). Det går utmärkt att ändra på den förtryckta räntefördelningen. Om underskott i kapital för någondera parten överstiger 100 000 kronor får man nämligen bara skattereduktion med 21 % av det överskjutande beloppet. ( Exempel; du har haft ränteutgifter på 130 000 kronor och har inga andra inkomster under inkomst av kapital. Ditt underskott av kapital blir då 130 000 kronor. Du får skattereduktion med 30 000 kr (30 % av 100 000) + 6 300 kr (21 % av 30 000) = 36 300. Om ni i stället fördelar räntorna emellan er med 65 000 kronor vardera blir skattereduktionen totalt 39 000 kronor (2 gånger 65 000 x 30 procent). En skillnad på 2 700 kronor.
 • Statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten för löntagare är 20 % av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 420 800 kronor och ytterligare 5 % av den del som överstiger 602 600 kronor. Om du gör ändringar i din deklaration kan du gå in och göra en ny skatteberäkning på Skatteverkets hemsida. På så sätt får du koll på om du har betalt för lite i skatt eller om du kommer att få tillbaka pengar.
 • Högsta avdrag för pensionssparande är 12 000 kronor. 2014 är det sista året som högsta fasta avdraget uppgår till 12 000 kronor. För inkomståret 2015 kommer det högsta avdraget vara endast 1 800 kronor för att sedan slopas 2016. Skulle du helt sakna pensionsrätt i din anställning eller har du inkomst av aktiv näringsverksamhet får du göra avdrag med högre belopp. Avdraget 2014 är 12 000 kronor plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten. Tillägget får dock uppgå till högst 10 prisbasbelopp d.v.s. 444 000 kronor 2014. För 2015 kommer det fasta avdraget vara 1 800 kronor plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten upp till taket och 2016 tas det fasta beloppet bort helt.
 • Behålla eller skatta fram uppskov?  Om du sålt bostad med vinst under 2014 kan du välja på att skatta av vinsten eller begära uppskov med beskattningen under förutsättning att du uppfyller villkoren. Om du har ett gammalt uppskov kan du även välja att plocka fram och skatta av det.  Det maximala uppskovsbeloppet är 1 450 000 kronor och beskattas årligen med cirka 0,5 procent. Om du behöver låna för att skatta av uppskovet bör låneräntan vara lägre än 3,25 procent för att det skall löna sig.
 • Kom ihåg att det är du som köpare av RUT- och ROT- tjänster som ansvarar för att uppgifterna om skattereduktion är riktiga. Kontrollera fakturorna! Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion och inte material eller maskinkostnader. Kom också ihåg att skattereduktionen som ges under året endast är preliminär. Om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av skattereduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig för den del du inte kan utnyttja. Du kan inte spara det till ett annat år. Om ni är fler i hushållet som köpt husarbete kan det i vissa fall gå att begära omfördelning av skattereduktionen till någon annan i hushållet. Det gör man i deklarationen under ”Övriga upplysningar”. För att kunna föra över ROT delen måste den personen vara delägare av bostaden.

ROT och RUT-avdrag får ju vara maximalt 100 000 kr per person, vilket ger rätt till maximal skattereduktion på 50 000 kr. För att kunna utnyttja maximalt ROT/RUT måste man alltså ha en slutlig skatt på minst 50 000 kr. Om ni är två ägare till bostaden som har ROT-renoverat och någon av er inte har tillräckligt hög skatt för 2014, se om ni kan omfördela ränteavdragen så att den som tjänar mer tar större del av ränteavdragen. En annan möjlighet kan vara att fördela ROT-avdraget mellan bostadens ägare så att den som tjänat mer och betalat mer skatt tar en större del av ROT-avdraget. Men det förutsätter ju att ROT-arbetena totalt ligger under maxnivån. Exempel: ROT-arbeten 150 000 kr. Istället för att ta 75 000 kr var så tar den ena 100 000 kr och den andre 50 000 kr.

Den som har för låg skatt för ROT-avdraget och har uppskov med exempelvis reavinstskatt från tidigare bostadsförsäljning kan plocka fram sådan vinst till beskattning för att på så sätt kunna utnyttja större del av ROT/RUT-avdraget.

 • Takbelopp för bostadsuppskov, 1 450 000 kronor. Om du sålt bostad under 2014 kan du välja på att skatta av vinsten eller begära uppskov med beskattningen under förutsättning att du uppfyller villkoren. Du kan maximalt få uppskov med 1 450 000 kr av vinsten. Läs mer i Skatteverkets broschyrer SKV 379” Försäljning av småhus och ägarlägenhet” eller SKV 321 ” Försäljning av bostadsrätt”.

Den som har uppskov på grund av bostadsförsäljning betalar en årlig schablonskatt. Skatten på uppskovet är cirka 0,5 procent på uppskovsbeloppet. Uttaget av ränta sker i form av en schablonintäkt som tas upp i inkomstslaget kapital. Den är förtryckt på sammanställningen från Skattemyndigheten. Schablonintäkten är 1,67 procent av uppskovsbeloppet.

Skatten på kapitalvinst från bostadsförsäljningar är 22 procent.

 • Behålla eller skatta fram uppskov?  Du kan alltid återföra hela eller delar av gamla uppskov även om du inte avyttrar din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kronor per år. Den frivilliga återföringen gör du på blankett K2 avsnitt H. Om du inte har tillräckligt med skatt att få skattereduktion för husarbete mot och samtidigt har bostadsuppskov kan du ”plocka fram” en vinst till beskattning.  Om du behöver låna för att skatta av uppskovet bör låneräntan vara lägre än 3,25 procent för att det skall löna sig.
 • Betala in till skattekontot om du betalt för lite preliminärskatt för 2014. Får du ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor måste du göra en extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta. Den börjar räknas från och med den 13 februari. Räntan räknas dag för dag. För kvarskattebelopp under 30 000 kronor är sista betalningsdag för att slippa ränta den 5 maj.  Kostnadsräntan är idag 1,25 procent. Räntan är inte avdragsgill.

Betala rätt skatt från början. Har du betalat för mycket eller för lite i skatt för 2014 – begär jämkning för Inkomståret 2015 så betalar du rätt skatt från början. Men ett sjunkande ränteläge finns det risk för att vissa personer har en för stor jämkning som i sin tur leder till att de betalar för lite i skatt för 2015.