Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Låga boräntor består under 2015

De låga boräntorna kommer med stor sannolikhet att bestå under 2015. Det skapar ett utrymme i hushållens ekonomi som bör fördelas klokt mellan sparande, amortering och konsumtion. Många behöver passa på att öka marginalerna i sin ekonomi eftersom boendekostnaderna kan komma att öka trots de låga räntorna. Det skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson i boränterådet för januari.

Det politiska året 2014 var stökigt. Under några intensiva höstmånader fick vi se riksdagsval, regeringsskifte, ett nedröstat budgetförslag från regeringen, regeringskris, hot om nyval och slutligen en politisk uppgörelse mellan de politiska blocken som resulterade i att nyvalet ställdes in strax innan det formellt hade utlysts. En sådan politisk turbulens borde enligt skolboken bidra till stigande räntor, fallande börs och en svagare krona. Men det är bara den svagare kronan som blivit verklighet och den processen pågick redan och verkar bara marginellt ha påverkats av den politiska utvecklingen i Sverige.

När vi tittar framåt mot resten av 2015 verkar den politiska oron ha lagt sig även om vi har den mycket ovanliga situationen att den sittande regeringen ska regera landet utifrån oppositionens budget. Vi kan därför förvänta oss många ändringsbeslut i budgeten, framförallt i den ekonomiska vår-propositionen i april. Vilka beslut som kommer är dock ännu okänt och den ekonomiska politiken är därför ovanligt oklar när vi nu går in i ett nytt år.

Trots den ekonomiska och politiska turbulensen (både i Sverige och i omvärlden) pekar det mesta på att 2015 kommer att bli ett stabilt lågränteår. Det beror till stor del på att inflationen bitit sig fast på alldeles för låga nivåer och att Riksbanken nu lägger allt krut på att försöka få upp den. Både vi på SEB (Nordic Outlook 4 kv 2014) och Riksbanken själva tror att reporäntan kommer att ligga kvar på noll procent under hela 2015. Det skulle i så fall vara första gången i modern tid som Riksbankens styrränta ligger still under ett helt kalenderår och dessutom på en nivå som vi aldrig tidigare sett.

Det låga ränteläget är förstås bra nyheter för alla som har bolån. Men det finns samtidigt anledning att påminna om ett par ekonomiska sanningar som lätt glöms bort. Den första är att låg reporänta inte nödvändigtvis är samma sak som låga boräntor. Skiftande marknadsförutsättningar och politiska beslut som kapitalkrav och beskattning av banker, är några saker som kan göra att boräntorna börjar röra sig under året även om reporäntan ligger still. Den andra är att boräntekostnader inte är samma sak som boendekostnader. Även om boräntorna sannolikt kommer att ligga kvar på låga nivåer så kan kända faktorer (som det kommande amorteringskravet) och/eller okända faktorer (som t.ex. minskade ränteavdrag eller andra åtgärder för att minska svenskarnas skuldsättning) göra att de totala boendekostnaderna ändå stiger.

Den som har bolån kan alltså glädjas åt att räntorna kommer att vara fortsatt låga under 2015 men bör också tänka långsiktigt. Genom att använda dagens låga räntor till att både amortera på lånen och till att bygga upp ett sparande, kan en ekonomisk trygghet skapas som håller längre än bara under 2015.

I valet mellan rörlig och fast ränta är det fortfarande mycket som talar för rörlig. Men även de bundna räntorna är nu rekordlåga och för den som vill öka tryggheten i sin ekonomi kan det vara mycket attraktivt att få betala 2015 års låga räntor även framåt år 2020. Eller varför inte dela upp lånet i en del med fast och en del med rörlig ränta?