Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s tredje kvartal 2015: Rörelseresultat 4,3 miljarder kronor (6,7)

Rörelseintäkterna i det tredje kvartalet uppgick till 10,1 miljarder kronor att jämföra med tredje kvartalet 2014 då rörelseintäkterna var 12,7 miljarder kronor, inklusive engångsposten. 

Jämförelser mellan kvartalen påverkas av en engångspost i tredje kvartalet 2014 då aktier i MasterCard Inc. såldes till en vinst på 1 321 miljoner kronor, före skatt.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- I det rådande ekonomiska läget var våra kunder försiktiga. De avstod från nya investeringar och ökade istället efterfrågan på riskhanteringstjänster.
- De säsongsmässiga effekterna i ett vanligt tredje kvartal var extra tydliga i år.
- Vi fortsatte att stärka balansräkningen för att säkra vår långsiktiga roll att stödja alla våra kunder.
- Vår kärnprimärkapitalrelation på 17,8 procent ligger över myndighetskravet.

Rörelseintäkterna i det tredje kvartalet uppgick till 10,1 miljarder kronor att jämföra med tredje kvartalet 2014 då rörelseintäkterna var 12,7 miljarder kronor, inklusive engångsposten. Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent till 5,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 4,3 miljarder kronor (6,7).

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 256 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 7 baspunkter.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 10,1 procent medan kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 17,8 procent.

Likviditetstäckningsgraden var 116 procent och likviditetsreserven uppgick till 486 miljarder kronor.

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00