Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till danska uppgifter om värdepapperslån

Kommentar:

”Värdepapperslån är en etablerad banktjänst som levereras av flertalet banker. SEB levererar tjänsten i överensstämmelse med de lagar och regler som gäller i de olika länderna där banken är aktiv.  Tjänsten innebär att värdepapper lånas ut och lånas upp, främst av stora institutioner såsom försäkringsbolag och fonder.

Skälen till dessa lån varierar beroende på investerare, men görs bland annat för att ta aktiepositioner och passa den avkastningsmodell som investeraren har i de enskilda fallen.

Under våren ökar omsättningen avsevärt. Det speglar både ett ökat utbud och ökad efterfrågan där SEB agerar intermediär.

Utdelningar är en starkt bidragande orsak till aktivitetsökningen, men olika parter har olika intressen: långsiktiga institutionella ägare vill maximera avkastningen på sina portföljer; kortsiktiga aktörer spekulerar i aktiekursrörelser kring utdelningsdatum, kortsiktiga placerare med överskottslikviditet söker investeringar med låg risk etc.

Att enbart undvika skatt är inte ett godtagbart skäl för SEB när vi gör affärer med våra kunder.”