Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Uppdaterad: Fortsatt stora svängningar på börsen i Kina

Texten är uppdaterad 28 juli med aktuella siffror och med justerade formuleringar för att ta hänsyn till utvecklingen sedan den ursprungliga publiceringen 8 juli.

Den senaste tiden har vi sett kraftiga svängningar på de kinesiska aktiemarknaderna. Framförallt handlar det om den lokala Shenzhen-börsen, men även börsen i Shanghai har drabbats. Senast igår föll kurserna i Shanghai med över 8 procent. Vad beror utvecklingen på och hur ska spararna agera? Placeringsstrateg Johan Hagbarth kommenterar.

Vad beror svängningarna på?

– De kraftiga svängningarna ska ses mot bakgrund av de mycket kraftiga uppgångarna tidigare i år, och även förra året. Trots en nedgång med runt 12 procent den senaste månaden i kronor räknat, är Shenzhen-börsen ändå är upp drygt 63 procent sedan årsskiftet! För börserna i Shanghai respektive Hongkong är nedgångarna runt 9 respektive 5 procent den senaste månaden räknat i svenska kronor.

– Shenzhen-börsen domineras stort av inhemska placerare, där privatpersoner äger så mycket som uppåt 80 procent av det totala börsvärdet. Många av dessa är nya placerare som kastat sig in på aktiemarknaden i takt med att den öppnats upp, och dessutom ofta köpt med belåning.

– Marknaden har också gradvis öppnats upp för internationella investerare, något som också bidragit till köptrycket. De placerar dock i huvudsak i så kallade H-aktier medan de största fallen varit i A-aktier, som nästan uteslutande ägs av lokala investerare.

– En bubbla byggdes snabbt upp och har nu alltså brustit, med branta kursfall som följd. Myndigheterna har på olika sätt försökt hantera situationen men har hittills inte lyckats stoppa blodflödet. Internationella valutafonden och många marknadsaktörer har uttryckt en önskan att myndigheterna avstår från stora ingrepp i marknaden.

Vad är att vänta på kort sikt?

– Kortsiktigt är risken uppenbar att fallen fortsätter. Man kan misstänka att många högbelånade placerare ännu inte har sålt och kan tvingas göra det i takt med att fallen fortsätter. Fortfarande är aktievärderingarna besvärande höga, framförallt på Shenzhen-börsen, där det finns en del fallhöjd kvar.

– Hongkong och de övriga marknaderna, inklusive de aktier på Shanghai-börsen som är tillgängliga för västerländska placerare, präglas dock inte på samma sätt av uppblåsta värderingar och stora svängningar.

Hur utvecklas den reala ekonomin?

– Rasen underbyggs inte av några stora negativa nyheter i den reala utvecklingen, vare sig i ekonomin eller för börsbolagen. En del svagare siffror har kommit på senare tid, men inget som motiverar svängningarna vi sett nu. Vi är i dagsläget relativt trygga i förvissningen om att myndigheterna kommer att kunna hantera ekonomin så att tillväxten blir fortsatt god.

– Om börsrasen blir alltför stora och långvariga finns dock en risk att det kan skapa press på den redan långsammare tillväxttakten i ekonomin, via köplusten hos konsumenterna och investeringsviljan hos företagen. Mot detta talar att nedgången hittills ”bara” har raderat delar av årets uppgång. Det är rimligen en begränsad del av hushållens kapital som nu är i riskzonen.

– Vårt huvudscenario är att tillväxten ändå stabiliseras på rimliga nivåer och att börsfallet därmed så småningom förbyts till en marknad som åter vänder uppåt – om än i förhoppningsvis lugnare takt.

Hur ska man som sparare agera?

– Den som äger Kina-fonder har fått se sitt kapital krympa med mer än 9 procent den senaste månaden, men har en avkastning på runt 10 procent hittills i år och i storleksordningen 27 procent sedan förra sommaren. Även om fallen fortsätter kan det vara motiverat för den långsiktige att ligga kvar. Att sälja nu kan utlösa skatte-effekter och risken är stor att man inte hinner med att köpa igen, och därmed missar nästa uppgång.

– Att köpa är i dagsläget lite som att försöka fånga en fallande kniv. Att försöka hitta en exakt botten exakt är en nästan omöjlig uppgift. Bättre då att invänta tydligare tecken på stabilisering och kanske ”missa” de första procenten av en förhoppningsvis kommande uppgång.

Effekterna på övriga börser i Asien har varit relativt begränsade. Så länge vårt scenario om stabiliserad tillväxt i Kina inte ändras så framstår fortfarande asiatiska aktiemarknader – och fonder – som långsiktigt intressanta.