Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2015

Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma har hållits den 25 mars 2015.

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma ägde rum onsdagen den 25 mars 2015 kl 14.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Hämta alla dokument för årsstämman

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma ägde rum onsdagen den 25 mars 2015 kl 14.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serverades lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen fanns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Kallelsen till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats onsdagen den 18 februari 2015. En annons om kallelsen var införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 18 februari 2015.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 18 februari 2015.

Anmälningstiden för SEB:s årsstämma 2015 är slut och vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar.