Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s andra kvartal 2015: Rörelseresultat 5,3 miljarder kronor (5,3)

Det bokförda rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (5,3 miljarder andra kvartalet 2014).

Som angivits i SEB:s pressmeddelande den 5 maj 2015 ingår en negativ engångspost på 902 Mkr i resultatet för det andra kvartalet då Högsta domstolen i Schweiz avslog SEB:s ansökan om återbetalning av källskatt för åren 2006 till 2008.

Det bokförda rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (5,3 miljarder andra kvartalet 2014). Exklusive engångsposten skulle rörelseintäkterna för det andra kvartalet varit 12,0 miljarder kronor, upp 8 procent jämfört med det andra kvartalet 2014. Rörelseresultatet skulle ha blivit 6,2 mdr kr, en ökning med 17 procent jämfört med det andra kvartalet 2014, och räntabiliteten 14,8 procent.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- De senaste åren har vi breddat vår plattform och därmed stärkt vår företagsverksamhet i Norden och Tyskland. Med vår diversifierade affärsmix och starka balansräkning, kan vi fortsätta stödja och växa med våra kunder.
- Kunderna var mycket aktiva i det exceptionella marknadsläget, bland annat har företagen och institutionerna i allt större utsträckning efterfrågat riskhanteringsprodukter.
- Vi fortsatte att generera kapital och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,2 procent.

I det andra kvartalet uppgick de bokförda rörelseintäkterna till 11,1 miljarder kronor. Rörelsekostnaderna ökade med 2 procent till 5,6 miljarder kronor till följd av redan kända högre pensionskostnader och negativa valutaeffekter.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 220 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 6 baspunkter.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 12,0 procent. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 17,2 procent.

Likviditetstäckningsgraden var 123 procent och likviditetsreserven uppgick till 462 miljarder kronor.