Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Högre skatt på ISK, vad innebär det?

Regeringen meddelade i fredags att man från 2016 avser att höja schablonskatten på ISK och kapitalförsäkring. Bland annat införs ett golv för skatteuttaget, vilket innebär att även om statslåneräntan går ner mot noll blir skatten minst 0,375 procent, vilket är något högre än i år. SEB:s privatekonom Jens Magnusson kommenterar.

Både ISK och kapitalförsäkring beskattas enligt en schablonmetod baserad på den svenska statslåneräntan. Skatten uppgår till 30 procent av statslåneräntan i november året innan. För 2015 innebär det att skatten på tillgångarna beskattas med 0,27 procent (30 procent av statslåneräntan som i november 2014 var 0,9 procent).

Det sjunkande ränteläget har inneburit att statslåneräntan sjunker och för nästa år skulle skatten på ISK och kapitalförsäkring till och med kunna bli noll.

Mot den bakgrunden föreslår regeringen att den ränta som beskattningen utgår ifrån ska bli statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Samtidigt införs ett golv, som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent.

Med dagens ränteläge på statslåneräntan innebär det att skatten för 2016 hamnar på golvet, vilket i praktiken innebär att schablonskatten för ISK och kapitalförsäkring hamnar på 0,375 procent (30 procent av 1,25 procent). På ett sparkapital på exempelvis 100 000 kronor innebär det att skatten blir cirka 375 kronor.

Jens Magnusson har förståelse för att regeringen väljer att höja skatten, men varnar ändå för att det sänder konstiga signaler till spararna.

– Avkastningsskatten har fallit snabbt och är nu på en låg nivå. Det gör att det inte är så överraskande att regeringen vill passa på att höja den och därmed få in mer skatteintäkter i ett läge där skatten ändå inte kommer att framstå som särskilt hög. På sikt kommer det inte bara kompensera för den nedgång vi nu sett, utan ge ett rejält tillskott till skatteintäkterna, säger Jens Magnusson.

Förändrar det något i rådgivningen till kunderna?

– Nej. Det är viktigt att ha ett långsiktigt pensionssparande och både ISK och privat pensionssparande enligt reglerna för kapitalförsäkring är bra alternativ, även med den här skatteförändringen.