Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhetsrapport visar bankens bidrag till samhället

Visste du att SEB i fjol var den bank i världen, som var mest aktiv när det gäller att hjälpa kunder att ge ut gröna obligationer, att bankens fonder för mikrofinansiering nådde en miljard i förvaltat kapital och att SEB minskade antalet brevutskick med 2,2 miljoner? Dessa fakta, och mycket annat, finns att läsa i SEB:s hållbarhetsrapport, som nu finns på svenska.

– I rapporten berättar vi hur vi ser på hållbarhet, hur vi arbetar och hur långt vi har kommit, säger SEB:s hållbarhetschef Cecilia Widebäck West.

Årets hållbarhetsrapport har fått en ny, mer lättillgänglig form med mindre text, mer illustrationer och fler exempel.

Hållbarhetsfrågorna rankas löpande av olika organisationer. Häromveckan kom Transparency Internationals studie av transparensen bland de 20 största börsnoterade företagen i Sverige. SEB placerar sig bäst av bankerna på delad tredjeplats. Studien bygger på de rapporter och policydokument som företagen visar offentligt.

– Vi har kommit en bra bit när det gäller öppenhet. Sedan finns det områden där vi behöver förtydliga mer och förenkla vår kommunikation runt hållbarhetsfrågor.