Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Grekland, senaste nytt och vanliga frågor och svar

Efter det tydliga nejet i folkomröstningen har det grekiska ödesdramat fördjupats ytterligare. Bankerna är stängda tills vidare och det råder brist på kontanter i bankomater och den grekiska regeringen har beslutat att hålla bankerna stängda. Här är vanliga frågor och svar om resor, betalningar och banker.

Jag har planerat att semestra i Grekland i sommar. Går det?

Eftersom utvecklingen är oförutsägbar och kan vända tvärt är det bästa rådet att stå i löpande kontakt med researrangören. Men, hittills har turismen inte påverkats negativt av den ekonomiska och politiska osäkerheten. Det ligger också i Greklands intresse att säkerställa turismen som viktig inkomstkälla för landet och i detta ligger också ett fungerande betalningssystem.

Men, hur gör jag när bankerna är stängda. Fungerar det att ta ut pengar i bankomater? 

Greklands banker hålls stängda tills vidare och ett uttagstak på 60 euro per dag ska hindra grekerna från att tömma landets bankomater. Men enligt regeringen ska turister även fortsättningsvis kunna använda bankomatkortet fritt.

Stora uttag gör dock att det råder brist på kontanter på många håll och det finns ingen garanti för att grekiska uttagsautomater kommer att fungera. Det betyder att det kan bli svårt att få ut kontanter. Vi rekommenderar att du för säkerhets skull växlar till euro före din avresa till Grekland.

Kommer mitt bank- eller kreditkort att fungera i Grekland?

Enligt de internationella kortnätverken ska det fungera som vanligt att betala med exempelvis Visa eller MasterCard. Men, det osäkra läget innebär att många restauranger, hotell och affärer inte längre tar emot kort, utan föredrar kontanter. Vi rekommenderar därför att du har flera olika betalningsmöjligheter och att du även tar med dig euro i kontanter.

Hur påverkas det internationella banksystemet av den grekiska krisen, kan det blir stora följdeffekter i hela världen?

Utsikterna för de grekiska bankerna är mycket osäkra. Men, en stor skillnad jämfört med för några år sedan är att skulderna nu ligger på statlig nivå. Det globala banksystemets exponering mot den grekiska staten är begränsad och en kollaps för de grekiska bankerna bedöms inte få följdeffekter på det internationella banksystemet.

Har SEB någon exponering mot grekiska statspapper?

Nej, SEB har inga innehav i grekiska statspapper och en mycket marginell grekisk exponering.

Hur påverkas aktiemarknad och fonder av krisen?

Greklands ekonomi samt deras aktiemarknad är en mycket liten del vår och världens ekonomi. Därmed är den direkta kopplingen mellan Grekland och svenska, europeiska och amerikanska aktiemarknaden mycket begränsad. Däremot finns en indirekt koppling genom den osäkerhet som generellt råder vilka följdeffekterna kan komma att bli.

En ökad geopolitisk osäkerhet kan påverka tillväxten i Europa och därmed svensk exportindustri och arbetsmarknaden.

Hur bör jag agera med mitt fondsparande?

Även om utvecklingen i Grekland kortsiktigt skapar en viss oro på marknaden, så är vi fortsatt långsiktigt positiva till framför allt aktieplaceringar. När det gäller hur du bör agera med sparandet är tidsperspektivet och riskviljan viktiga.

Har du sparkapital exponerat mot aktier och behöver en del av pengarna snart, kan det vara läge att sälja av dem nu och sätta in dem i ett mer försiktigt sparande, exempelvis konto, även om räntan är väldigt låg eller ingen. Här är det viktiga att kapitalet inte riskerar att tappa i värde.

För den del av sparandet som är på längre sikt, exempelvis barnsparande eller pension, ser vi fortsatta möjligheter för bland annat aktiefonder. Aktiemarknaden kommer från tid till annan att svänga, men erbjuder ändå en långsiktigt god potential. Det är dock viktigt att ha en risknivå på sparandet som passar dig själv. 

Har SEB:s fonder innehav i grekiska aktier, fastigheter, stats- eller företagsobligationer?

Den grekiska ekonomin är liten och har endast marginell betydelse för fondernas investeringar. I våra strategi- och totalfonder är den direkta exponeringen mot Grekland via de underliggande fonderna i stort sett försumbar (den ligger på mellan 0,005 och 0,016 procent av fondernas värde).

Mindre aktieinnehav (som understiger 0,1 procent av fondernas värde) finns i SEB Världenfond, SEB Aktiesparfonden, SEB Trygg Placeringsfond samt SEB Etisk Global Indexfond.

I SEB:s emerging marketsfonder finns innehav, som understiger 0,4 procent av fondernas värde och i SEB:s Östeuropafond utgör grekiska aktier 3,0 procent av fondens värde, vilket innebär att Grekland som marknad är tydligt underviktad jämfört med fondens benchmark.

Mindre innehav i kreditobligationer (som understiger 0,2 procent av fondernas värde) finns i kreditfonderna SEB High Yield, SEB Credit Multi Strategy och SEB European High Yield.  

Hur påverkas bolåneräntorna?

Det är svårt att bedöma i dagsläget på grund av det osäkra läget. Risken är att längre svenska bolåneräntor går upp något medan korta räntor förmodligen förblir ganska oförändrade.

Hur påverkas internationella betalningar till eller från privatpersoner och företag i Grekland?

Internationella betalningar till Grekland kommer tills vidare att processas som vanligt, men mottagaren kommer inte att kunna ta emot medlen på sina konton så länge det grekiska banksystemet är stängt.  Som kund bör du betänka alla risker förknippade med krisen innan du skickar en betalning till Grekland.