Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gott nytt pensionsår

Pensionsåret 2016 bjuder på en påse gott och blandat. Höjd inkomstpension och slopad avdragsrätt är de mest påtagliga förändringarna. SEB:s privatekonom Jens Magnusson reder ut begreppen.

Vid nyår händer mycket med pensionerna. Dels höjs inkomstpensionen med 4,2 procent, vilket innebär en ökning med i snitt 430 kronor per person efter skatt i månaden. Orsaken är att fler jobbar och inkomsterna har stigit.

– Inkomstpensionen ska säkerställa att pensionärernas ekonomiska standard utvecklas ungefär i samma takt som för dem i arbetsför ålder. Den styrs därför av hur genomsnittsinkomsten för alla i Sverige utvecklas, säger Jens Magnusson, privatekonom SEB. Eftersom både inkomsterna och sysselsättningen utvecklats bra under det gångna året, får vi nu en av de största höjningarna av inkomstpensionen sedan den infördes för 15 år sedan.

Något som däremot inte höjs är garantipensionen. Orsaken är att den är kopplad till prisnivån och inte inkomstnivån.

– Garantipensionen är grundtryggheten i pensionssystemet och ska garantera en viss konsumtionsnivå. Tanken är att den alltid ska räcka till lika mycket varor och tjänster och därför är den kopplad till prisnivån och inte till inkomstnivån. När priserna har sjunkit (när vi har negativ inflation) sjunker alltså garantipensionen. Detta kompenseras dock till stor del av att även skatten sänks och för de flesta pensionärer blir nettoeffekten svagt positiv.

Både inkomstpensionen och garantipensionen tillhör det allmänna pensionssystemet som betalas ut av staten.  Många svenskar har dessutom tjänstepension via arbetsgivaren och runt 2,5 miljoner svenskar sparar också privat till sin pension. För dem som sparar privat innebär 2016 en viktig förändring i och med att avdragsrätten för privat pensionssparande då försvinner.

Avdragsrätten försvinner

– Det finns en risk att många inte uppmärksammar de ändrade reglerna i tid. Effekten för den som inte ändrar sitt sparande kan bli en dyrbar dubbelbeskattning, eftersom man då får betala inkomstskatt på pengarna både då de sätts in och då de tas ut. Viktigt att komma ihåg dock är att vi lever allt längre och risken är stor att fler kommer att få låga pensioner. Därför är behovet av långsiktigt sparande större än någonsin och det kan därför vara klokt att hitta en annan sparform i samband med att man avslutar sitt privata pensionssparande, säger Jens Magnusson.

Skillnaden i kvinnors och mäns pensioner är fortsatt stor. Siffror från Pensionsmyndigheten visar att den genomsnittliga totala pensionen (inklusive tjänstepension) 2013 var 16 239 kronor, 13 194 kronor för kvinnor och 19 875 kronor för män.