Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 14 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 april 2015 från 10 till 14 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Marknadsutvecklingen har varit synnerligen gynnsam; samtliga tillgångsslag har utvecklats väl. Bolagets finansiella ställning fortsätter att vara stark, i termer av både solvens och konsolideringsgrad. Sammantaget ger det oss möjlighet att höja återbäringsräntan till en väldigt hög nivå, inte minst i jämförelse med aktuella marknadsräntor och inflation, säger vd Nils Henriksson.

Riksdagen har beslutat att minska avdragsrätten för privat pensionssparande 2015 från 12 000 till 1 800 kronor. Från och med 2016 förväntas avdragsrätten avskaffas helt.

Gamla Liv är stängt för nyteckning sedan 1997. Av omsorg om bolagets kunder kommer emellertid de kunder inom privat pensionsförsäkring som fortfarande betalar in premier att under våren 2015 erbjudas att nyteckna kapitalförsäkring i bolaget i motsvarande omfattning.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 december 2014 124 procent och solvensgraden uppgick till 197 procent. Avkastningen under 2014 uppgick till 10,6 procent och snittavkastningen under de senaste 5 åren har varit 8,8 procent. Bolaget förvaltar 180 miljarder kronor.