Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv: Bra avkastning i lågräntemiljö

Gamla Livförsäkringsaktiebolagets totalavkastning under 2014 uppgick till 10,6 procent. Den 31 december uppgick solvensgraden till 197 procent och den kollektiva konsolideringsgraden till 124 procent. Återbäringsräntan höjdes per den 1 juli 2014 till 10 procent före skatt och avgifter. 

– Året har präglats av stora börssvängningar och geopolitisk oro samt ett läge med marknadsräntor på historiskt extremt låga nivåer.  Med det i minne känner jag mig därför väldigt nöjd med att vi, i ett nollinflationsläge, avkastat 10,6 procent i vår portfölj. Vår återbäringsränta ligger också på en hög nivå och tillsammans med den goda avkastningen borgar detta för en bra placering för våra kunder, säger Nils Henriksson, vd Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkringsrörelse. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB.

Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning. Huvuduppgiften är att med ett balanserat risktagande ge försäkringstagarna högsta möjliga avkastning på sitt sparande. Antalet kunder är 437 000 och deras intressen tillvaratas via Trygg-Stiftelsen, som också äger en inflytelserik aktie i bolaget. Per den sista december uppgick det förvaltade kapitalet till 176 miljarder kronor.