Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Efter att den egna budgetproposition under dramatiska former röstades ner i höstas har regeringen varit tvungen att styra landet utifrån oppositionens budget. Den vårproposition som nu har presenterats är därmed första chansen för regeringen att sätta sin egen prägel på den ekonomiska politiken vilket gör den lite mer omfattande än vanligt. 

I vanliga fall innehåller vårbudgeten regeringens syn på den finanspolitiska inriktningen samt de ekonomiska ramarna för höstens budgetproposition. I år finns det även med betydligt fler ändringsförslag för innevarande år än vanligt. Ändringar i stort och smått, från nya pengar till försvar och infrastruktur till mer plånboksnära förändringar direkt efter sommaren. Den sammantagna bilden är dels ett fokus på fördelningsfrågor, med satsningar på arbetslösa, sjukskrivna och ensamstående, och dels att det är en ganska försiktig budget med fortsatt fokus på att alla utgiftsökningar ska kompenseras med skattehöjningar. Nedan följer en redovisning av ett antal förslag med mer eller mindre direkta privatekonomiska konsekvenser.

Några av de viktigaste förändringarna som träder i kraft under 2015:

 • Taket i a-kassan höjs från 18 700 kronor till 25 025 kronor från och med den 7 september. Det innebär att den högsta dagersättningen blir 910 kronor jämfört med dagens 680 kronor per dag under de första 100 dagarna. Därefter sänks dagersättningen till maximalt 760 kronor de kommande 200 dagarna. Grundbeloppet höjs samtidigt från dagens 320 kronor till 365 kronor per dag.
 • Höjt bostadstillägg (BPT) för pensionärer som fyllt 65 år. Bostadstillägget höjs från idag 93 procent till 95 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor för pensionärer som fyllt 65 år. Bostadstillägget blir då maximalt 4 750 kronor vilket är en ökning med 100 kronor jämfört med dagens regler. Gränsen för det särskilda bostadstillägget räknas upp i motsvarande grad. Förändringen ska träda ikraft 1 september 2015. 
 • Höjd ersättning till sjuka arbetslösa. För arbetslösa som uppbär sjukpenning höjs det högsta beloppet för sjukpenning från 486 till 543 kronor om dagen. Den föreslagna ändringen ska träda i kraft den 7 september 2015.
 • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar med 300 kronor per barn och månad från maximalt 1 273 till 1 573 kronor. Förslaget träder i kraft 1 september 2015.
 • Slopat RUT-avdrag för läxhjälp från och med 1 augusti 2015.
 • Slopad rabatt för arbetsgivaravgift för unga. Från och med den 1 augusti 2015 till och med den 30 juni 2016 kommer nedsättningen att reduceras med arton tjugofemtedelar på alla avgifter utom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för att slopas helt från och med den 1 juli 2016.

Några av de viktigaste förändringarna som träder i kraft 2016:

 • Skärpt beskattning av sparande på investeringssparkontor (ISK) och kapitalförsäkring. Förslaget innebär att kapitalunderlaget skall beskattas med statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus 0,75 procentenheter. Det införs även ett golv för räntan som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. 
 • Sänkningar av ROT- och RUT-avdraget. Det totala taket för skattereduktion för HUS (ROT + RUT) kommer även fortsättningsvis att vara 50 000 kronor men under detta tak görs ett antal förändringar. Idag har den som köper ROT-tjänster en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Från och med 1 januari sänks skattereduktionen för ROT från 50 till 30 procent på arbetskostnaden men taket blir oförändrat på maximalt 50 000 kronor per år och person. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor per år och person jämfört med idag 100 000 kronor.

RUT-avdragets maximala storlek kommer att halveras till 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Dessutom kommer matlagning inte omfattas av RUT-avdraget och städarbetet skall vara av enklare slag eller annat rengöringsarbete och flyttstädning, d v s städning av mer vardaglig karaktär. Skattereduktionen kommer fortsättningsvis även fortsättningsvis att vara 50 procent för RUT-avdraget men alltså upp till en lägre maxgräns på 25 000 kronor.

 • Bensinskatten höjs med 44 öre per liter. Eftersom det även utgår moms på skatten blir den totala skattehöjningen 55 öre per liter.
 • Dieselskatten höjs med 48 öre litern vilket innebär 60 öre per liter inkl. moms.
 • Den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. Skall träda ikraft från och med den 1 januari 2016. Antalet dagar man kan få sjukpenning är idag begränsat till 914 dagar.
 • Kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år. 
 • Glasögonbidrag ska gälla även för barn mellan 8 -19 år.

Utöver de skarpa förslag som redovisats ovan har regeringen aviserat ytterligare ett antal reformer inför höstens budgetproposition:

 • Avtrappat jobbskatteavdrag för alla med månadslön över 50 000 kronor.
 • Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig skatt.
 • Avdragsrätten för privatpensionssparande slopas helt.
 • Skattereduktionen för gåvor slopas.
 • Avdragsrätten för förvaltningskostnader slopas.
 • Sänkt skatt för dem med låga pensioner.
 • Höjd arbetsgivaravgift för dem som fyllt 65 år från 10,21 procent till 18,71.
 • En tredje ”pappamånad” införs från och med 2016 och jämställdhetsbonusen avskaffas fr.o.m. 2017.
 • Grundnivån i föräldrapenningen höjs från dagens nivå på 225 kr per dag till 250 kronor per dag.
 • Vårdnadsbidraget avskaffas.
 • Gratis inträde på statliga museer.