Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Byt sätt att pensionsspara för att slippa dubbelbeskattning

Tidigare i år sänktes avdragsrätten för privat pensionssparande från 12 000 kronor per år till 1 800. Trots sänkningen fortsätter många att spara som tidigare, vilket innebär att de riskerar att bli inkomstbeskattade både nu när pengarna tjänas in och när de betalas ut som pension. ”Det är fortfarande lika viktigt att pensionsspara, men det gäller att hitta nya sätt att göra det”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

I januari 2015 sänkte Riksdagen avdragsrätten för privat pensionssparande till 1 800 kronor. Tanken är att sedan ta bort avdragsrätten helt under 2016.

Enligt Jens Magnusson är det lika viktigt som tidigare att fortsätta med ett eget sparande till pensionen, även om avdragsrätten försvinner.

– Vi lever allt längre och antalet pensionärer med låga pensioner ökar. Det innebär att det blir allt viktigare att ha ett eget sparande som komplement till den allmänna pensionen och eventuell tjänstepension. Men när avdragsrätten försvinner gäller det att hitta en ny sparform.

Strax före årsskiftet började SEB skicka ut brev till alla kunder med ett pensionssparande i banken för att informera om den slopade avdragsrätten och om vilka alternativa sparformer som finns. Arbetet med att påminna kunder som ännu inte agerat kommer att fortsätta under året.

Många kunder har redan ändrat sitt pensionssparande efter utskicket från SEB, men det är fortfarande de som inte gjort det och som därmed riskerar dubbelbeskattning.

SEB erbjuder olika alternativ till fortsatt pensionssparande:

Pensionsspar fond

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring med ett löpande sparande i fonder. Pengarna placeras i SEB Pensionsfond som är anpassad för ett långsiktigt pensionssparande, om du inte gör ett eget fondval. Du sparar minst 300 kronor i månaden och max 2 prisbasbelopp per år (d.v.s. 89 000 kronor per år 2015). Pengarna betalas sedan ut månadsvis och du väljer själv vid vilken ålder du vill börja ta ut pengarna. I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd, vilket innebär att ditt sparkapital går till ditt dödsbo om du avlider innan försäkringen har betalats ut.

Pensionsspar trad
Pensionsspar trad är en kapitalförsäkring för dig som vill ha en trygg och enkel sparform med garanti. Den passar bra om du vill ha extra trygghet och samtidigt ha möjlighet till god avkastning utan att själv behöva ta beslut om placeringar. Du väljer själv hur mycket du vill spara, dock minst 300 kronor i månaden och högst 2 prisbasbelopp per år. I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd.

Investeringssparkonto

Investeringssparkontot är en sparform som passar dig som vill kunna placera i både fonder och värdepapper. Det är ett fritt sparande och du kan spara månadsvis eller med engångsinsättningar. Du säljer själv dina fonder eller värdepapper vid de tillfällen då du vill ta ut pengar.

Löneväxling

Att löneväxla innebär att du avstår från en del av din lön idag till förmån för ett pensionssparande som din arbetsgivare tecknar hos oss på SEB. Du beskattas inte på beloppet du löneväxlar när inbetalningen görs. Istället betalar du inkomstskatt när pengarna betalas ut till dig som pension. Om din inkomstskatt är lägre när du går i pension än din nuvarande skatt på lön kan det vara extra förmånligt. För att löneväxla bör du ha en månadslön på 40 000 kronor eller mer efter löneväxling. Om du löneväxlar med en lägre lön påverkas de sociala förmånerna, till exempel sänks ålderspensionen i det allmänna pensionssystemet.


Kontakta oss på SEB så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar just dig.