Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boränterådet: Amortera och spara ihop en buffert

Riksbanken sänkte den 2 juli överraskande reporäntan med ytterligare 0,1 procentenheter till -0,35 procent. Nedåtpressen på de redan extremt låga boräntorna fortsätter därmed. Det är goda nyheter för den som har bostadslån men det gäller att inte bli för kortsiktig. Rådet är att passa på att amortera och spara ihop en buffert.

I juli 2014 överraskade Riksbanken med en stor (0,5 procentenheter) sänkning av reporäntan till 0,25 procent. Det meddelades då också att balansgången mellan att å ena sidan försöka få upp inflationen och att å andra sidan stävja svenskarnas skuldsättning, var över. Allt fokus skulle nu läggas på att få upp inflationen till målet på två procent medan hushållens skulder fick hanteras av politikerna.

Nu, precis ett år senare, lyckas Riksbanken överraska igen. De flesta bedömare, även vi på SEB, trodde att reporäntan skulle lämnas oförändrad. Men medan marknadens aktörer betonade en skaplig ekonomisk återhämtning och en begynnande uppåtgående trend för inflationen, så fokuserade Riksbanken i stället på internationell oro (främst Grekland), en för stark krona och för låga inflationsförväntningar. Resultatet blev en ytterligare sänkning av reporäntan med 0,1 procentenheter till minus 0,35 procent.

För den som har bolån innebär beskedet att nedåtpressen på boräntorna fortsätter. Även om inte reporäntan direkt styr bolåneräntorna så har de hittillsvarande reporäntesänkningarna ändå i stort sett alltid efterföljts av lägre boräntor. Eftersom det är en ganska liten sänkning och räntorna redan är på extremt låga nivåer, ska man dock inte förvänta sig några stora effekter den här gången. Det är heller inte säkert att alla bindningstider påverkas på samma sätt. Det är framförallt de rörliga (tremånaders) räntorna som påverkas av reporäntan. När det gäller de längre bindningstiderna har boräntorna redan börjat vända uppåt och det är inte säkert att den utvecklingen påverkas av den här senaste räntesänkningen från Riksbanken.

Hur ser det då ut framöver, har vi nått räntebotten nu? Nej, det är inte säkert. Riksbanken håller dörren vidöppen för ytterligare räntesänkningar om inflationen inte tar fart. Den stora osäkerheten kring Greklands ekonomi och den påtagliga risken att inflationen förblir lägre än Riksbankens prognos, gör att vi på SEB tror att räntan kan komma att sänkas ytterligare något steg innan botten är nådd.

Lägre ränta är förstås trevligt när man har bolån. Men finns det också risker? Ja, en risk är att vi har så låga räntor, under så lång tid, att vi börjar tro att detta är det normala. Det är det inte. Förr eller senare kommer räntorna att vända uppåt och det gäller då att inte ha dragit på sig så stora lån att ränteuppgången är svår att hantera. Det är viktigt att inte bli för kortsiktig. Rådet att passa på att amortera och spara ihop en buffert nu när räntorna är låga förtjänar därför att upprepas.

Även att binda räntan för delar av sitt lån kan vara ett sätt att trygga ekonomin på längre sikt. De kortaste bindningstiderna är visserligen allra lägst men även de längre ligger fortfarande på attraktiva nivåer. För den som är beredd att betala något mer idag i utbyte mot tryggheten att ha låg ränta länge, kan det därför vara läge att börja den omläggningen nu.