Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boränteråd: Ökad osäkerhet trots fortsatt låga räntor

Riksbanken meddelade att den rekordlåga reporäntan kommer att stå sig länge. Samtidigt stöter regeringens planer på ett amorteringskrav på nya hinder och alltfler pekar på behovet av fler åtgärder på bostads- och lånemarknaden. För den som har bolån gäller det att vara försiktig och gardera sig inför en osäker framtid. Det skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson i sitt boränteråd för november.

När Riksbanken den 27 oktober meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent var det ingen stor överraskning. Men oförändrad ränta innebär inte att vi kommit närmare en normalisering av räntepolitiken. Tvärtom signalerar Riksbanken fortsatta lättnader genom obligationsköp, vilket är ett sätt att skicka ut mer pengar i ekonomin. Riksbanken ändrade också sin ränteprognos som nu säger att första räntehöjningen dröjer ända till 2017.

Och det är inte bara på penningpolitikens område det händer saker. Svenskarnas bolån fortsätter att öka och är nu uppe på en årlig ökningstakt på 8 procent. Allt fler ekonomer och andra bedömare pekar på riskerna med detta men politikerna har svårt att leverera motåtgärder. Den enda aviserade åtgärden är amorteringskravet, ett förslag som nu skickats ut för synpunkter. Eftersom förslaget bara ska gälla nya lån, och dessutom öppnar för en hel del undantag, är det många som tvivlar på att åtgärden kommer att vara tillräcklig. Dessutom har förslaget fått en del kritik och möjligen kan det bli än mer försenat än det redan är. Diskussionen fortsätter därmed om ytterligare åtgärder, som t.ex. minskade ränteavdrag eller maxlån i förhållande till inkomsten.

Sammantaget råder ett osäkert läge. Som bolånetagare behöver vi gardera oss för olika händelseförlopp. Det är en bättre strategi än att försöka lista ut vad som kommer att hända med bostadspriser, räntor och politiska förslag för att sedan satsa allt på ett kort. Fyra saker att tänka på:


1. Låna lagom
De flesta behöver förstås låna pengar vid bostadsköp. Men man behöver inte utgå ifrån det absolut högsta lån man kan få och sedan leta bostad utifrån det. Det kan vara klokt att överväga ett något mindre boende, eller mindre attraktivt läge för att få en större marginal i bostadsekonomin. Om man t.ex. saknar kontantinsatsen (minst 15 %) till sin bostad och överväger att låna även till den, är det en tydlig varningssignal att man är på väg att låna för mycket.


2. Amortera mera
Oavsett om och när det statliga amorteringskravet kommer, bör du själv välja att amortera på dina lån redan idag. Det ger totalt sett lägre kostnader eftersom räntan blir lägre över lånets livslängd. Och redan på kortare sikt får du också en större marginal mellan dina totala lån och bostadens marknadsvärde, en marginal som kan bli en värdefull ekonomisk krockkudde vid pris- eller ränteändringar.


3. Passa på att spara
Dagens låga räntor ger inte bara utrymme att låna och konsumera. De ger dig också ovanligt bra möjligheter att varje månad lägga undan pengar för framtiden. Ett bra knep är att utnyttja mellanskillnaden mellan dagens låga ränta och en mer normal räntenivå till att skapa ett bra sparande.


4. Sprid dina risker
Genom att både spara och amortera står du på två ben vilket ger en bra ekonomisk balans. Sparandet bör dessutom spridas mellan lång och kort sikt med högre och lägre risk. Olika räntebindningstider på dina lån, med rörlig ränta på vissa delar och bundna på andra, är också ett sätt att minska riskerna i din ekonomi. Lägre och väl spridda risker ger en större ekonomisk trygghet och frihet inför en osäker framtid.