Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boräntan höjs för att täcka kostnad för längre upplåning

Nu justeras prissättningen på bolån för att avspegla den verkliga kostnaden för bankens upplåning. Det innebär att tremånadersräntan från och med 2 september höjs med cirka 0,15 procentenheter. ”Vi tar höjd för den verkliga kostnaden för vår långa och stabila upplåning och anpassar prissättningen till marknadsläget”, säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen.

Hur kan då upplåningskostnaden öka i dagens lågräntemiljö med negativ reporänta?

Bolån finansieras till största delen genom att banken lånar upp pengar på kapitalmarknaden genom att ge ut bostadsobligationer. Banken behöver ha en stabil och långfristig upplåning eftersom du som tar ett bolån vill ha pengarna under mycket lång tid och inte riskera att långivaren plötsligt vill att pengarna betalas tillbaka.

Fram tills nu har vi beräknat upplåningsräntan som snittkostnaden för fyra års upplåning. Nu sträcker vi ut den tiden till snittkostnaden för sex års upplåning. Den speglar därmed den faktiska löptiden på SEB:s bostadsobligationer på mellan fem och sju år – helt i linje med regelmakarnas intention att bankerna ska finansiera sig på längre löptider.

När slår förändringen igenom?

Nästa ränteomsättning för lån med tremånadersränta, sker den 16 september och då slår alltså höjningen igenom. Den ökade upplåningskostnaden gäller för alla lån med löptider under sex år, men storleken på höjningen varierar. Den förändringen sker successivt i samband med att räntebindningstiden löper ut.

Individuell prissättning

Utgångspunkten är att SEB har en individuell prissättning av bolån, också vid förlängningar. Listpriset är en indikation men din faktiska boränta som kund kan vara både lägre och högre än listpriset.