Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Veckans tanke: Sexton faktorer som färgsätter det nya 2014

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist har tillsammans med sina kollegor ställt samman 16 teman för 2014.

Akuta krisförlopp har, trots stora ekonomiska, finansiella, sociala och politiska utmaningar, i stort sett lyst med sin frånvaro under 2013. Kanske har vi blivit immuna och värderar kriser på ett nytt sätt efter all dramatik de senaste åren. Nu samlas prognosmakare återigen kring mer positiva utsikter inför framtiden. Lite smått ironiskt konstaterade Bank of Englands chef i ett tal nyligen att bilden av 2014 följer samma mönster men att med facit i hand så har de senaste fem åren tvingat ekonomer, och centralbanker, till fyra ”pudlar”: utfallet har blivit sämre än föregående år.

Mycket talar för att världsekonomin verkligen har haft bottenkänning. USA visar en självgående tillväxtkraft och tillväxtekonomier växer, om än lite långsammare än tidigare. Japan växer också även om det är en ökad aktivitet som går på ”lånade pengar och tid”. Trögheterna i Europa består men utvecklingen spretar mellan länderna.

 En säker slutsats för 2014 är att året är förutsägbart osäkert och sprängfyllt med faktorer, frågor och trender som sätter avtryck på hur vi summerar utfallet om cirka ett år. Det nya året har alla förutsättningar att bli ett ur flera synvinklar intressant och spännande år. Skälen är flera:

 1. de riktigt kortsiktiga utmaningarna kvarstår, till exempel för Europa att snabbt få på plats en stabil bankunion och stärkt banksystem, för Japan att leverera strukturpolitik, för Kina att ”landa” ekonomin i ett balanserat tillstånd och för Fed att lyfta på den monetära gaspedalen utan att tappa räntekontrollen;
 2. färre krislägen ökar möjligheten att lyfta blicken; då uppträder inte bara möjligheterna utan också de långsiktiga problemen;
 3. flera ”sanningar” om ekonomiska samband och ekonomisk-politiska ramverk är under omprövning på ett mycket spännande sätt.

De senaste veckorna har vi gått igenom en mängd olika internationella dokument – programförklaringar för ordförandeskap, arbetsprogram, kalendrar, planerade internationella konferenser och ekonomisk-politiska bloggar för att hitta de teman och faktorer som sätter färg på 2014. Vi valde ut 16 stycken. Samtliga dessa finns redovisade som bilaga till denna krönika (se länk). För var och en av dessa 16 faktorer finns motivering till varför den har förutsättningar att sätta sin prägel på 2014 och vilka konsekvenser kan bli. En kalender är kopplad till de 16 faktorerna med några av årets nyckelhändelser. I korthet har vi identifierat följande faktorer/tema för 2014:

 1. Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt 2014 fortsätter att variera stort mellan enskilda länder och regioner.
 2. När återhämtningsfasen är avslutad – är stagnation det nya tillväxtnormala och vad får det för konsekvenser?
 3. Det offentliga skuldberget – behöver det monteras ned och hur gör vi det i så fall; dags för skuldnedskrivning?
 4. Arbetslösheten måste ned – alltför många ungdomar går utan arbete och står utanför utbildningssystemen.
 5. G20 väntar på nystart under Australiens ordförandeskap för att skapa ”mer verkstad och mindre snack”.
 6. Världen är på väg in i ett mer skakigt geopolitiskt landskap i framför allt Mellanöstern och Asien.
 7. Europa är på väg mot sitt viktigaste politiska val hittills – utfallet avgör de närmaste årens utveckling.
 8. Eurokrisen – frågan är om den är över eller om den befinner sig i ett pausläge – problemen lever vidare?
 9. ”Penningpolitiken blir aldrig som förr” – aldrig har policyramverket upplevts så osäkert som just nu.
 10. Går det att samordna penningpolitiken och är Fed beredd att göra eftergifter med hänsyn till andra?
 11. Inflationen har varit frånvarande – är det dags att annonsera dess återkomst?
 12. Makrotillsynspolitiken – är den en hjälp eller är den alltför oprövad och riskerar istället att ge nya problem?
 13. Europa behöver en svag euro – förutsättningarna finns men utsikterna för detta är osäkra.
 14. Stora omvälvningar på energimarknaden – bra för tillväxt och låg inflation men geopolitiska effekterna oklara.
 15. Kina – lyfter landet sina politiska ambitioner eller står ekonomin i fortsatt fokus – går det att landa Kina säkert?
 16. Japansk balansgång fortsätter – utfallet är oklart.

Resonemang och slutsatser återfinns alltså i bilagan till denna Veckans tanke. I många stycken känns 2014 som ett ”ovanligt blankt papper” där sakers tillstånd är under omprövning. Det blir ett spännande men krävande år 2014 – kryddat med lite optimism.