Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Stort intresse för social investering i mikrofinansiering

Intresset var stort när SEB på torsdagen bjöd in institutionella investerare till ett seminarium om mikrofinansiering, med bland andra Govind Singh, vd för ett indiskt mikrofinansieringsinstitut.

SEB har som första svenska bank har lanserat en fond för mikrofinansiering och därmed öppnat för institutioner att göra en social investering, som ger en stabil avkastning och passar bra i en balanserad investeringsportfölj.

Vid seminariet deltog bland andra Roland Dominicé från SEB:s samarbetspartner, det schweiziska företaget Symbiotics, som är den största rådgivaren kring investeringar i mikrofinansiering. Han beskrev hur marknaden för mikrofinansiering har vuxit under den senaste tioårsperioden.

– Initialt var det framförallt statliga utvecklingsbanker som investerade, men under de senaste åren har intresset vuxit kraftigt bland privata institutioner och pensionsfonder.

Mikrofinansiering, eller inkluderande finansiering, som det också kallas, handlar om att slussa kapital till de allra fattigaste i världen, som ofta står helt utanför det vanliga finansiella systemet.

– Huvudsyftet är en vilja att bidra till något gott, men det är inte välgörenhet, utan också en vettig investering som ger stabil avkastning, har låg volatilitet och nästan ingen korrelation med andra tillgångsslag som aktier och obligationer, sa han.

Hur går det då till i praktiken? Om detta berättade Govind Singh, grundare av Utkarsh Micro Finance, som verkar i Uttar Pradesh, en av Indiens fattigaste regioner med 210 miljoner invånare varav 100 miljoner lever under fattigdomsgränsen, det vill säga har en dagsinkomst under 2 dollar per dag.

Det sociala uppdraget är centralt.

– Vår vision är att serva en miljon underprivilegierade hushåll med socialt orienterade produkter. Vi vänder oss bara till grupper av kvinnliga entreprenörer och vi lånar bara ut till sådant som kan generera en inkomst, exempelvis att driva jordbruk, driva handel eller öppna en affär.

Seminariet avslutades av Viktor Andersson, som är förvaltare av SEB:s fond för mikrofinansiering. Den har investerat i 16 länder, i institut som tillsammans når mer än 3 miljoner människor.

– I mars ordnar vi en investerarresa till Kambodja och Sri Lanka för att höja intresset och medvetenheten om hur mikrofinansiering fungerar. I maj räknar vi med att öppna en ny fond, berättade han.