Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Starka finanser men försiktig syn på affärsläget

De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det framgår av senaste Deloitte/SEB CFO Survey.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige.

– Vi ser att företagen fokuserar på att agera strategiskt snarare än att ta på sig mer risk, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB. Trots att företagen är finansiellt starka tvekar de inför investeringar, men har ändå positionerat sig väl inför framtiden.

Tidigare optimism avseende ett ökat kassaflöde minskar nu bland finanscheferna. 

– Företagen står alltså i sig mycket starka men de har en mer avvaktande inställning till affärsläget. Det leder till en större allmän försiktighet som märks tydligt. En högre andel anser också att svenska företag är något övervärderade, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Sanktionerna mot Ryssland tycks inte ännu spela någon avgörande roll. Men tillsammans med den svenska näringspolitiska osäkerheten efter riksdagsvalet och det allmänt svaga ekonomiska läget i Europa skapar det osäkra förutsättningar.

– Den geopolitiska krisen i Ukraina påverkar mest stämningen i marknaden, snarare än den faktiska verksamheten. Mer oroande är snarare den underliggande efterfrågan, säger Johan Lindgren.

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.