Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma den 25 mars 2014

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma har hållits tisdagen den 25 mars 2014 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

 
Före stämman serverades lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen fanns på plats för att svara på frågor från aktieägarna. Aktieägarna hade också möjlighet att pröva olika digitala SEB-lösningar såsom mobila banktjänster.

Kallelsen till årsstämman har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv, sedan tisdagen den 25 februari 2014. En annons om kallelsen var införd i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 25 februari 2014.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm sedan den 25 februari 2014.

För ytterligare information:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, +46 70 550 3500
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, + 46 8 763 8501