Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer kortinlösenverksamhet till Nordic Capital

SEB har träffat avtal om försäljning av kortinlösenbolaget Euroline AB till Nordic Capital för 2,2 miljarder kronor på skuldfri basis.

Effektiva betalningslösningar är en viktig del av bankens breda erbjudande till företagskunder. SEB är den ledande aktören inom företagskort i Norden med en utgivning av närmare fyra miljoner kort under varumärken som Eurocard, MasterCard, Visa och Diners Club. Dessutom driver banken inlösenverksamhet genom kortinlösenbolaget Euroline med verksamhet i de nordiska länderna.

– Vi har de senaste åren fokuserat bankens verksamhet inom våra kärnområden och där vi kan skapa störst långsiktigt värde för våra kunder. Regelverksförändringar och en snabb utveckling vad gäller tekniska lösningar innebär att kortinlösenverksamhet framöver kräver såväl stora investeringar i teknologi som stor skala, säger Annika Falkengren.

– Försäljningen av Euroline är ett exempel på att vi är med och verkar för en bättre finansiell infrastruktur som gagnar kunderna. Nordic Capital har en god historik av att utveckla bolag i sektorn och med dem som ägare kommer Euroline att kunna erbjuda våra företagskunder än bättre lösningar och geografisk täckning.

Den sålda verksamheten omfattar drygt 50 medarbetare. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2014 under förutsättning att nödvändiga tillstånd har erhållits och innebär en reavinst för SEB om cirka 1,9 miljarder kronor.

Innan transaktionen stängs kommer SEB att ha möjlighet att investera upp till 25 procent i den nya inlösenverksamhet som Nordic Capital avser att utveckla.