Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB andra kvartalet 2014: Rörelseresultat 5,3 miljarder kronor (4,8)

Rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (4,8 miljarder kronor i det andra kvartalet 2013).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. Därmed ger de mer aktiva nordiska företags- och kapitalmarknaderna ett tydligt avtryck i vårt resultat.

- Verksamheten, liksom intjäningen, är diversifierad. Rörelseintäkterna ökade med 4 procent och kostnaderna minskade med 1 procent.- Vi fortsatte att bygga kapital. Med en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III på 16,0 procent uppgick räntabiliteten till 13,1 procent.

I kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 11,1 miljarder kronor, vilket var 4 procent högre än andra kvartalet förra året. Rörelsekostnaderna, på 5,5 miljarder kronor, var 1 procent lägre än det andra kvartalet 2013.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,3 miljarder kronor, vilket var 10 procent högre än det andra kvartalet 2013. 

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 283 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 8 baspunkter. 

Likviditetstäckningsgraden var 127 procent. Likviditetsreserven uppgick till 342 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 699 miljarder kronor.