Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Riksbanken skickar stark signal om inflationsmålet

Med torsdagens överraskande besked att reporäntan sänks till 0,25 procent vill Riksbanken skicka en tydlig signal om att inflationsmålet på 2 procent gäller. Det menar SEB:s chefekonom Robert Bergqvist.

Mellan raderna i räntebeskedet framgår också att regeringen och Finansinspektionen får ta ett större ansvar vad gäller hushållens skuldsättning nu när Riksbanken skjuter fokus mot inflationen.

– Att sänka med 0,5 procentenheter är normalt en krisåtgärd. Men Riksbanken gör bara små underliggande justeringar i prognoserna för den ekonomiska utvecklingen. Nu handlar det om att understryka inflationsmålet, säger Robert Bergqvist.

Riksbanken justerade på torsdagen sin prognos för inflationen 2014 från 0,2 procent till -0,1 procent och skrev samtidigt ned prognosen för BNP-tillväxten till 2,2 procent från 2,7 procent.

Robert Bergqvist tror att makrotillsynsverktygen, exempelvis bolånetak och stabilitetsavgifter, kommer att bita framöver. Dessutom kommer bolåneinstituten själva att agera för att hindra en destabiliserande kredittillväxt.

Robert Bergqvist och hans kollegor på SEB hade innan beskedet från Riksbanken prognostiserat en måttligare sänkning med 0,25 procentenheter till 0,5 procent nu, och sedan en sänkning till 0,25 procent i höst.

– Vi har varit ganska ensamma om att tro på en reporänta på 0,25 procent till hösten. Nu kom hela sänkningen på en gång vilket var överraskande, säger han.

En effekt av den lägre räntan blir även att kronan försvagas. Det i sin tur gynnar exportföretagen och därmed sysselsättningen. När import blir dyrare driver det också upp inflationen.