Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Prisas för jämställdhetsarbete inom valutahandel

Robert Celsing, chef för valutahandel på SEB, och Ann Marie Lamb, HR-expert, tilldelas Annas Jämställdhetspris för sitt gemensamma arbete att öka antalet kvinnor inom valutahandeln.

Annas Jämställdhetspris delas ut av Bankföreningen för att uppmärksamma goda insatser för ökad jämställdhet inom bank- och finansbranschen.

– Oväntat, men jätteroligt att få den här uppmärksamheten. Det är inget kortsiktigt projekt utan ett långsiktigt arbete för att skapa en modern ledarskapskultur där mångfald ingår som ett naturligt element, säger Robert Celsing.

Han delar priset med Ann Marie Lamb, som 2006 tog fram en jämställdhets- och mångfaldsplan för SEB och sedan dess enträget har drivit frågan inom banken.

– Det har varit ett långt och träget arbete, därför är jag så otroligt stolt och glad över det här erkännandet. Jag tror det betyder mycket som inspiration för andra chefer och avdelningar, säger hon.

Robert Celsing beslöt sig för drygt ett år sedan att driva mångfaldsfrågan mer kraftfullt och kontaktade då Ann Marie Lamb. Tillsammans la de fast grunderna för det som kom att bli projektet ”One more”.

Aktiviteterna har bland annat bestått i individuella djupintervjuer med chefer, som låg till grund för en heldagsworkshop med ledningsgruppen. Ett av de konkreta resultaten var att vid varje rekrytering och chefstillsättning göra en extra ansträngning för att öka jämställdhet och mångfalden inom avdelningen.

Varför är det viktigt? Ja, för Robert Celsing handlar det om samma logik som inom trading, där diversifiering leder till mindre risker.

– Ökad mångfald, såväl när det gäller kön som ålder och etnisk bakgrund, minskar riskerna, ger bättre resultat och gör arbetet roligare.

Handlingsplanen följs upp kvartalsvis med konkreta mätningar av könsfördelning och ålder hos medarbetare.

I motiveringen till priset sägs det bland annat att ”Robert Celsing och Ann-Marie Lamb ”båda har bidragit till att det idag drivs ett aktivt och vardagligt arbete inom FX, ett arbete som redan har lett till att antalet kvinnor inom avdelningen har ökat”.

Priset delas ut vid en ceremoni den 11 mars.