Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv: Stark avkastning och fin ranking

Gamla Livförsäkringsaktiebolagets totalavkastning uppgick 2013 till 11,3 procent. "Vi har haft en positiv avkastning på alla tillgångsslag," säger vd Nils Henriksson.

Återbäringsräntan höjdes per den 1 december 2013 till 8 procent före skatt och avgifter. De fem senaste åren uppgick totalavkastningen i genomsnitt till 9,6 procent.

– Vi har haft en positiv avkastning på alla tillgångsslag, främst noterade och onoterade aktier och hedgefonder, men även påverkats positivt av vår relativt låga andel obligationer, säger Nils Henriksson, vd. 

Han påpekar att dessutom har den strategiska exponeringen gentemot SEB-aktien bidragit positivt och att den diversifierade investeringsstrategin, med blandade likvida och illikvida placeringar över hela världen, fallit väl ut. 

– Den fina ranking bland svenska traditionella livbolag som vi nyligen har fått av Söderberg & Partners är för oss ett bra kvitto på våra ansträngningar att få våra kunders kapital att växa, säger Nils Henriksson.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkringsrörelse. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB.

Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning. Huvuduppgiften är att med ett balanserat risktagande ge försäkringstagarna högsta möjliga avkastning på sitt sparande. Antalet kunder är 437 000 och deras intressen tillvaratas via Trygg-Stiftelsen, som också äger en inflytelserik aktie i bolaget. Per den sista december uppgick det förvaltade kapitalet till 167 miljarder.