Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv: stabil utveckling i oroliga tider

Gamla Livförsäkringsaktiebolagets totalavkastning uppgick per det 3:e kvartalet 2014 till 7,4 procent. För samma period uppgick solvensgraden till 196 procent och den kollektiva konsolideringsgraden till 122,7 procent. Återbäringsräntan höjdes per den 1 juli 2014 till 10 procent före skatt och avgifter. De senaste fem åren uppgick totalavkastningen i genomsnitt till 9,6 procent.

- Efter nio månader hade vi uppnått goda 7,4 procent i totalavkastning.  Under oktober har utvecklingen på kapitalmarknaderna tidvis varit dramatisk, med stora nedgångar på aktiemarknaderna, men vi ser att vår balanserade portfölj fungerar, säger Nils Henriksson, vd Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkringsrörelse. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB.

Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning. Huvuduppgiften är att med ett balanserat risktagande ge försäkringstagarna högsta möjliga avkastning på sitt sparande. Antalet kunder är 437 000 och deras intressen tillvaratas via Trygg-Stiftelsen, som också äger en inflytelserik aktie i bolaget. Per den sista september uppgick det förvaltade kapitalet till 172 miljarder.