Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv: Stabil avkastning i en turbulent marknad

Gamla Livs totalavkastning uppgick under första kvartalet 2014 till 2 procent. "Vi har en genomtänkt portfölj som tar tillvara styrkan i en traditionell livförsäkringsportfölj," säger vd Nils Henriksson.

Återbäringsräntan höjdes per den 1 december 2013 till 8 procent före skatt och avgifter. De senaste fem åren uppgick totalavkastningen i genomsnitt till 9,6 procent per år.

– Vi har en genomtänkt portfölj som tar tillvara styrkan i en traditionell livförsäkringsportfölj, där vi blandar likvida och illikvida tillgångar över hela världen och placerar stora volymer med ett långsiktigt perspektiv. Vår historik och inledningen på året gör att jag ser med tillförsikt på framtiden och att Gamla Liv kommer att fortsätta leverera god avkastning till våra kunder, säger Nils Henriksson, vd för Gamla Liv.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkringsrörelse. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB.

Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning. Huvuduppgiften är att med ett balanserat risktagande ge försäkringstagarna högsta möjliga avkastning på sitt sparande. Antalet kunder är 437 000 och deras intressen tillvaratas via Trygg-Stiftelsen, som också äger en inflytelserik aktie i bolaget. Per den sista mars uppgick det förvaltade kapitalet till 168 miljarder kronor.