Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Du kan fortfarande påverka din skatt inför årsskiftet

Fram till årsskiftet har du fortfarande möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. Vill du skaffa dig ett riktigt grepp om hur mycket skatt du ska betala kan du göra en preliminär självdeklaration. På Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se finns blanketter, instruktioner och hjälpprogram. 

Men för många kan en bra början vara att gå igenom vinster och förluster man gjort på sina aktie- och fondaffärer. Har du vinster eller förluster kan de kanske kvittas bort. SEB:s privatekonom Jens Magnusson ger här tips om vad du bör tänka på inför årsskiftet.

Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster

Det är bara före årsskiftet du kan kvitta årets vinster och förluster. Om du hittills gjort nettoförluster på aktier kan du kvitta dessa helt och hållet mot vinster på alla slags marknadsnoterade aktier och aktierelaterade värdepapper (dock inte räntefonder som enbart placerar i svenska kronor).

Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Därför kan det vara en bra idé att sälja vinstaktier du har och på så sätt "plocka" fram vinster att kvitta mot dina förluster. Du kan självklart på samma sätt också plocka fram förluster om du har sålt värdepapper med vinst under året. Om du vill fortsätta att äga de aktier/fonder du sålt för att kunna kvitta så kan du alltid köpa tillbaka dem igen.

Har du gamla uppskovsbelopp från tidigare aktiebyten från aktier som AstraZeneca, ABB och Pharmacia & Upjohn, kan du även plocka fram dessa för att skapa kapitalvinster att kvitta mot förluster. Det gör du i så fall i samband med deklarationen. På så sätt blir du av med den latenta skatteskuld du har, men har ändå kvar aktierna.

Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) så räknas det som en försäljning, som ska deklareras

Om det efter kvittning återstår en kapitalförlust får endast 70 procent av förlusten dras av mot andra kapitalinkomster, (exempelvis utdelningar, ränteinkomster och vinst vid försäljning av privatbostad). Du tjänar alltså på om du kan använda förlusterna för att kvitta mot aktie- och fondvinster.

Du har även möjlighet att använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privatbostad för att kvitta mot förluster, dock minst 20 000 kronor. Detta gör du först i kommande deklaration. Observera att du bara kan kvitta uppskovet mot 70 procent av värdepappersförlusten.

Tänk på att du måste ha skatt att kvitta emot om du har utnyttjat Rot- och Rut-avdrag under året. Så vet du med dig att du har haft låga inkomster under året är det inte självklart att du skall kvitta bort eventuella kapitalvinster. Har du möjlighet kan du även vänta med att betala fakturan för rot-och rut-arbete till 2015 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2016. Kom dock ihåg att rut-avdraget med storsannolikhet kommer att halveras till 25 000 kronor per person som inte fyllt 65 år.

2014 sista året med avdragsrätt för privat pensionssparande på maximalt 12 000 kronor

I år är det sista gången du kan spara 12 000 kronor avdragsgillt till din pension. Premien måste vara betald och registrerad senast 31 december för att vara avdragsgill 2014.  Avdragsrätten för pensionssparande i pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS) avtrappas 2015 för att sedan försvinna 2016. Det fasta beloppet sänks från idag 12 000 kronor till 1 800 kronor per år 2015 för att slopas helt 2016. För anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer det fortsättningsvis vara möjligt att göra större avdrag (35 procent upp till en inkomst idag på 444 000 kronor) förutom nedtrappat/slopat fast belopp. Regeringen avser att under 2015 återkomma med förslag på slopad avdragsrätt till riksdagen.

Betala kostnadsränta i tid

Även kostnadsräntor skall vara betalda och registrerade senast den 31 december för att vara avdragsgilla 2014. Om ni är två eller flera låntagare, tänk på att meddela banken om ni vill ha annat än lika fördelning av räntan. Om dina förluster, ränteavdrag m.m. i inkomst av kapital är så stora så det totala underskottet överstiger 100 000 kronor blir skattereduktionen endast 21 procent på det som överstiger 100 000 kronor. Det finns alltså anledning att se över fördelningen av räntor för gemensamma lån så att inte underskottet i inkomst av kapital för någon av låntagarna överstiger 100 000 kronor. För underskott upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Meddela banken innan årsskiftet hur räntan skall fördelas så blir det rätt förtryckta uppgifter i deklarationen. Men det går givetvis även att fördela om räntorna i inkomstdeklarationen nästa år.

Gåva med skattereduktion

I år och nästa år kan du ge bort gåvor till ideell verksamhet och få sänkt skatt. Skatteverket har en lista på godkända gåvomottagare. För att du skall få skattereduktion måste gåvan vara på minst 2 000 kronor under året och minst 200 kronor per gåvotillfälle. Skattereduktionen är 25 procent av gåvan upp till högst 6 000 kronor. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor. Skattereduktionen kommer sannolikt att slopas från och med den 1 januari 2016.

Betala rot- och rut-fakturor före årsskiftet

Rot- och rutavdragen, som bland annat gäller renoveringar i bostaden och hushållsnära tjänster som städhjälp, barnpassning och läxhjälp, påverkar skatten. Du kan få maximalt 50 000 kronor i rot- och rutavdrag per år. Halveringen av arbetskostnaden på fakturan är endast en preliminär skattereduktion. Om du har anlitat en företagare för sådant arbete måste du betala fakturan i år om du ska få med avdraget i den deklaration du lämnar i maj 2015. Betalar du senare får du avdraget först i 2016 års deklaration.

Tänk också på att alternativet att betala fakturan 2015 och därmed få skatteavdraget i deklarationen 2016, kan vara bra om du vet med dig att din skatt för 2014 inte räcker till för att kvitta rot och rut emot. Men håll dig informerad om eventuella regelförändringar i den nya regeringens budgetförslag som kan leda till att du tappar avdrag. Efter årsskiftet kommer sannolikt rut-avdraget halveras till 25 000 kronor per person som inte fyllt 65 år och läx-rut kommer att försvinna.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rut-avdraget i 2015 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2015.  Om du vill kontrollera hur mycket du utnyttjat av dina rot- och rutavdrag har Skatteverket tagit fram en speciell app för ändamålet. Du kan även hitta dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

Har du rätt jämkning?

Om du vet med dig att du har betalt för mycket i skatt 2014 och inte vill vänta till i mitten eller slutet av nästa år med att få tillbaka pengarna så ansök om jämkning redan nu. Gör en preliminär skatteberäkning på Skatteverkets webbplats. Det kan vara en bra idé att samtidigt lämna in en ny jämkningsansökan för 2015 så att du nästa år betalar rätt skatt från början.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar.