Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Finska finanschefer mer försiktiga

Under det senaste halvåret har finanscheferna i Finland blivit mer försiktiga. Det är en viktig slutsats i den senaste Deloitte/SEB CFO Survey i Finland.

Under det senaste halvåret har finanscheferna i Finland blivit mer försiktiga. Det är en viktig slutsats i den senaste Deloitte/SEB CFO Survey i Finland.

Undersökningen kombinerar enkätsvar från finanschefer i stora och medelstora företag i Finland med innehållet från Nordic Outlook, SEB:s kvartalsvisa konjunkturrapport med prognoser och analyser av den globala ekonomiska utvecklingen.

– Sedan vår förra undersökning bland finska finanschefer våren 2014 har vi upplevt dramatiska geopolitiska händelser och handelssanktioner som haft en betydande inverkan på förmågan att söka tillväxt från Ryssland. Detta har påverkat resultatet i enkäten. Men affärsförhållandena är inte fullt så dystra som de flesta kanske väntat sig, skriver författarna i rapporten.

Rapporten, som publiceras två gånger per år, visar att det senaste årets optimism har sjunkit tillbaka till samma nivåer som i början av 2013. Det tycks inte finnas något slut på nyheter relaterade till nedskärningar i Finland, även om majoriteten av företagen (63 procent) förutspår att de kan öka sitt operativa kassaflöde under de närmaste 12 månaderna.

Positivt är att finanscheferna i Finland upplever acceptabla risker. Detta kan bero på att de bättre lånevillkor, förmåga att klara av problem som den geopolitiska krisen medför, och de defensiva strategier finanscheferna använder.