Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s ränteråd: Krisen i Europa gör tremånadersräntan attraktiv

Krisen i Europa är inte över än, något som nödlånet till Cypern tydligt påminde om. Problemen i Europa bidrar till långsam återhämtning i Sverige.

Än är det långt ifrån stabilt i euroekonomierna kring Medelhavet. Senaste utryckningen från EU/ECB och Internationella valutafonden gick till Cypern, där den svårsmälta lösningen på landets akuta kris blev nödlån och indragningar av kontomedel. I två stora cypriotiska banker förlorar kunder med sparbelopp större än 100 000 euro (motsvarande insättningsgarantin) stora delar av överskjutande belopp.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar i sin färska konjunkturrapport att svensk BNP stod stilla fjärde kvartalet 2012, men att läget har ljusnat något sedan dess och att såväl hushåll som företag har en mer positiv syn på den ekonomiska framtiden. Låg inflation och låga räntor gör att det finns god köpkraft hos hushållen och lite större tillförsikt bör medföra att hushållen håller mindre hårt i plånböckerna. När exporten är svag till följd av att det går trögt i Europa kan hushållen agera draglok för ekonomin. Det finns gott om pengar hos hushållen, konstaterar KI.

Riksbanken räknar med att inflationen kommer att stiga så att det finns behov av att börja höja reporäntan om ett år. Men den uppfattningen delar inte KI, som tror att inflationen kommer att ligga lägre än i Riksbankens prognos både 2014 och 2015. Därför behövs inga reporäntehöjningar förrän våren 2015 enligt KI, vilket är i linje med SEB:s reporänteprognos. För de bundna räntorna är riktningen svagt uppåt framöver och uppgången har redan börjat.

Nu är tremånadersräntan åter det billigaste alternativet och skulle KI och SEB få rätt i prognoserna så väntar två år till med låg tremånadersränta. Men som vanligt gäller att utvecklingen kan bli både starkare och svagare. För dig som litar mer på Riksbankens egen prognos eller vill ha spridning på din ränterisk kan kombination av bindningstiderna tre månader, två år och fem år vara ett bra val.