Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan till 8 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 december 2013 från 7 till 8 procent före skatt och kostnadsavdrag.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 oktober 2013 119 procent och solvensgraden uppgick till 193 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 8,9 procent.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82