Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan till 6 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juli 2013 från 5 till 6 procent. "Vi fortsätter att vara framgångsrika i vår kapitalförvaltning," säger vd Nils Henriksson.

– Vi fortsätter att vara framgångsrika i vår kapitalförvaltning. Efter fem månader var totalavkastningen 5,4 procent, och samtliga tillgångsslag har gett positiv avkastning. Den kollektiva konsolideringen och solvensgraden har stärkts ytterligare, vilket ger oss möjlighet att återigen höja återbäringsräntan, säger vd Nils Henriksson.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj 2013 116 procent och solvensgraden uppgick till 185 procent.