Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB prisas för bästa riskredovisningen

SEB får utmärkelsen Risk Transparency Award, för den bästa riskredovisningen i de svenska börsbolagens årsredovisningar för 2012. Priset delas ut av revisionsföretaget EY.

– Vi har lagt ner mycket arbete på att skapa en pedagogisk och heltäckande beskrivning av vårt sätt att arbeta med risker. Det är avgörande för en banks framgång att omvärlden har tilltro till vår riskhantering. Det är roligt att detta arbete får ett erkännande, säger koncernriskchef Johan Andersson.

I motiveringen bakom priset sägs att SEB har utformat en mycket strukturerad, balanserad och informativ beskrivning av bolagets risker i sin årsredovisning för 2012.

”Läsaren av årsredovisningen ges därmed utmärkta förutsättningar att självständigt utvärdera bolagets befintliga riskbedömning och riskexponering samt företagets förmåga att hantera framtida risker”, heter det.

Utmärkelsen delades ut på fredagen i samband med ett riskseminarium anordnat av EY. På plats på scenen för att motta utmärkelsen fanns SEB:s finansdirektör Jan Erik Back tillsammans med medarbetare från investerarrelationer och koncernens riskfunktion.

Risk Transparency Award har delats ut sedan 2005 och valet av vinnare baseras på en oberoende utvärdering av de årsredovisningar som publiceras av samtliga noterade bolag på OMX Stockholms Large Cap- och Mid Cap-listor.

Detta är första gången SEB får denna utmärkelse, men däremot har bankens årsredovisning tidigare uppmärksammats internationellt samt med en utmärkelse för den bästa beskrivningen av bolagsstyrningen, Corporate Governance.