Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Robert Bergqvist är Årets bankprofil

Tidningen Privata Affärer har utsett SEB:s chefekonom Robert Bergqvist till Årets bankprofil 2013, med motiveringen: han gör så att de svåra ekonomiska frågorna går att förstå.

Robert Bergqvist grunnar en stund kring den obligatoriska sportfrågan om hur det känns, och det han särskilt tar fasta på är att utmärkelsen är en bekräftelse på den del av hans uppdrag som har en tydlig samhällsinriktning.

– Det är framsynt att SEB har en så bred definition av rollen som chefekonom. Förutom att förse kunder och interna intressenter med analyser, prognoser och ekonomiska bedömningar har jag också en uttalad uppgift att bidra till samhällsdebatten.

Var har du fått din folkbildarambition ifrån?

– Jag tror kanske att det beror på att jag gärna tänker i bilder och liknelser. Jag försöker koka ner komplexa saker till bilder, som jag kan förmedla. 

Robert Bergqvist, som har varit bankens chefekonom sedan 2007, menar att den ekonomiska analysenheten har två distinkta uppgifter – analys och kommunikation. De hänger ihop och är beroende av varandra.

– Om vi är bra på analys, men inte på kommunikation, så får vi inte ut det fulla värdet av analysen. Och, omvänt, om vi är bra på kommunikation, men inte på själva analysen, då blir det bara en sufflé, som faller ihop när man granskar den. Om det inte finns substans i det vi säger så lyssnar man på oss en gång, men aldrig mer.

Blir du aldrig trött på ekonomi?

– Nej, just nu är det oerhört spännande tider. Jag har stor respekt för att de senaste sju åren har inneburit enorma påfrestningar för såväl privatpersoner som företag. Men, för mig som ekonom är det en intressant period, eftersom vi rör oss i okänd terräng.

– Det som driver mig är att jag ständigt söker pusselbitar inom ekonomi, finans och politik. Det är en aha-upplevelse när pusselbitarna börjar bilda ett mönster. 

Har de ekonomiska sambanden blivit lättare att förstå ju längre du håller på?

– Nej. Vi trodde möjligen att världen var relativt enkel fram till 2007-2008. Men, de senaste åren har visat att världen är oerhört komplex och inte låter sig beskrivas i enkla modeller.

– Vi rör oss i ett outforskat område som är både spännande och skrämmande. Osäkerheten är förstås negativ och hämmande för den ekonomiska utvecklingen, men samtidigt är det spännande att vara med och utforska ny mark.