Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Resultatet för första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013: Rörelseresultat 3 717 Mkr (3 650)

- De mindre och medelstora företagen i Sverige som är mer inriktade på den inhemska marknaden har varit mer aktiva. Utlåningen till dessa företag ökade med 9 procent jämfört med för ett år sedan och sedan årsskiftet har vi fått 3 400 nya småföretagskunder.

- Vi har bibehållit vår starka motståndskraft. Idag uppgår våra samlade likviditetsresurser till 25 procent av balansomslutningen. Även kapitalkvoterna är starkare och kärnprimärkapitalrelation enligt Basel 3 uppgick till 13,8 procent. Osäkra fordringar understiger nu 1 procent av utlåningen och kreditförlustnivån är fortsatt en bra bit under 0,1 procent.

Rörelseintäkterna uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket var oförändrat mot samma kvartal 2012. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket var 3 procent lägre än för ett år sedan. Rörelseresultatet uppgick till 3,7 miljarder kronor.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 7 baspunkter.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 111 procent. Likviditetsreserven uppgick till 410 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 685 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 15,3 procent enligt det gällande regelverket. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var 13,4 procent, och inräknat den kommande utdelningen från livrörelsen så var den 13,8 procent.

Räntabiliteten uppgick till 11,0 procent och vinst per aktie 1:37 kr.

Ladda ner dokument